Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0648

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Belgii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6997) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 260, 5.10.2011, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 268 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/648/oj

5.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/19


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 4 października 2011 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Belgii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6997)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/648/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady mające zastosowanie do unijnego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego. Ponadto art. 10 tej dyrektywy stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, że jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od takich chorób, w tym od choroby Aujeszkyego, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) ustalono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu świń między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

(3)

Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego.

(4)

Belgia wymieniona jest obecnie w załączniku II do decyzji 2008/185/WE jako państwo członkowskie, w którym wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego.

(5)

Belgia przedłożyła dokumentację na poparcie swojego wniosku o uznanie tego państwa członkowskiego za wolne od choroby Aujeszkyego.

(6)

W wyniku oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Belgię należy uznać, że to państwo członkowskie nie powinno być już wymienione w załączniku II do decyzji 2008/185/WE, powinno być natomiast wymienione w załączniku I do tej decyzji.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypr

Wszystkie regiony

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

NL

Niderlandy

Wszystkie regiony

AT

Austria

Wszystkie regiony

SI

Słowenia

Wszystkie regiony

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

IE

Irlandia

Wszystkie regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

HU

Węgry

Wszystkie regiony

PL

Polska

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Irlandii Północnej


Top