Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0434

2010/434/UE: Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Słowenii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszky’ego, a Polski oraz regionów Hiszpanii do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5358) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 208, 7.8.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 131 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/434/oj

7.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/5


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Słowenii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszky’ego, a Polski oraz regionów Hiszpanii do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5358)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/434/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustalono reguły mające zastosowanie do handlu bydłem i trzodą chlewną, z wyjątkiem zdziczałych świń, wewnątrz Unii. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego. Ponadto art. 10 tej dyrektywy stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, że jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od takich chorób, w tym od choroby Aujeszky’ego, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego.

(3)

Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszky’ego i w których zabronione jest szczepienie. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszky’ego.

(4)

W Polsce i Hiszpanii od kilku lat realizowane są krajowe programy kontroli choroby Aujeszky’ego. W odniesieniu do niektórych regionów Hiszpanii krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego został już zatwierdzony decyzją Komisji 2007/603/WE (3).

(5)

Słowenia przedstawiła Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą jej statusu jako terytorium wolnego od choroby Aujeszky’ego, wykazując, że na terytorium tego państwa członkowskiego nigdy nie stwierdzono występowania tej choroby.

(6)

Komisja zbadała przedstawioną przez Słowenię dokumentację i uznała ją za zgodną z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym to państwo członkowskie powinno zostać włączone do wykazu znajdującego się w załączniku I do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik.

(7)

Polska przedstawiła Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą programu wdrożonego na terytorium całego kraju, wnioskując o jego zatwierdzenie.

(8)

Hiszpania przedstawiła Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą programu wdrożonego w następujących wspólnotach autonomicznych: Andaluzja, Aragonia, Baleary, Kastylia-La Mancha, Katalonia, Estremadura, Madryt, region Murcji, wspólnota Walencji oraz w prowincjach Salamanka, Segowia i Soria we Wspólnocie Autonomicznej Kastylii-Leon oraz w prowincji Teneryfa we Wspólnocie Autonomicznej Wysp Kanaryjskich, wnioskując o jego zatwierdzenie.

(9)

Komisja uznała również, że krajowe programy kontroli przedstawione przez Polskę i Hiszpanię spełniają kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym Polska i Hiszpania powinny zostać włączone do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.

(3)  Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, które są wolne od choroby Aujeszky’ego i w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

AT

Austria

Wszystkie regiony

CY

Cypr

Wszystkie regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

NL

Niderlandy

Wszystkie regiony

SI

Słowenia

Wszystkie regiony

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszky’ego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

HU

Węgry

Wszystkie regiony

IE

Irlandia

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

PL

Polska

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Irlandii Północnej


Top