Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=79 AND DTA=2009 AND FM_CODED=DEC OR DEC_ENTSCHEID AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 79/2009 ( 2009. gada 3. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

OV L 277, 22.10.2009., 29./30. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Spēkā

CELEX numurs:
22009D0079
Autors:
EEZ Apvienotā komiteja
Dokumenta datums:
03/07/2009

2009/79/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 23. janvāris), ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 25, 29.1.2009., 28./32. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32009D0079
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
23/01/2009