EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Kārtot pēc

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 79/2009 ( 2009. gada 3. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

Dokumenta juridiskais statussSpēkā

CELEX numurs:
22009D0079
Forma:
Lēmums, ko pieņēmušas ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotas struktūras
Autors:
EEZ Apvienotā komiteja
Dokumenta datums:
03/07/2009
Lappušu skaits:
2

2009/79/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 23. janvāris), ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ)

Dokumenta juridiskais statussVairs nav spēkā

CELEX numurs:
32009D0079
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
23/01/2009
Lappušu skaits:
5
Kārtot pēc
Vaicājums: (PS_ID="dec:2009:79:oj" OR (DTN_ELI=79 AND DTA=2009 AND FM_CODED=DEC OR DEC_DEL OR DEC_IMPL OR DEC_ENTSCHEID OR DEC_FRAMW OR DEC_ADOPT_INTERNATION AND DTC=false)) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu