Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0988

2008/988/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 352, 31.12.2008, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 140 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/988/oj

31.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/52


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/988/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustalono reguły mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania określonych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego. Ponadto w art. 10 tej dyrektywy wymaga się przedstawienia dokumentacji dla uznania państwa członkowskiego lub jego regionu za wolne od określonych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) ustalono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu świń między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do tej choroby.

(3)

Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz w których zabronione jest szczepienie. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego.

(4)

Niderlandy i Węgry przedłożyły Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. W obu tych państwach członkowskich od kilku lat realizowane są krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego.

(5)

Komisja zbadała dokumentację przedłożoną przez oba wspomniane państwa członkowskie i uznała, że Niderlandy spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym to państwo członkowskie powinno zostać włączone do wykazu znajdującego się w załączniku I do decyzji 2008/185/WE.

(6)

Komisja uznała również, że krajowy program zwalczania przedstawiony przez Węgry spełnia kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym Węgry powinny zostać włączone do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszkyego oraz w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

AT

Austria

Wszystkie regiony

CY

Cypr

Wszystkie regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

NL

Niderlandy

Wszystkie regiony

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

ES

Hiszpania

Terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

Terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

Terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich

HU

Węgry

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Prowincja Bolzano


Top