Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0476

2008/476/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/476/oj

24.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/34


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/476/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 64/432/EWG ustanawia zasady mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu niektórymi zwierzętami. Artykuł 9 tej dyrektywy przewiduje, że obowiązkowe krajowe programy w zakresie niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego, muszą być przedstawiane Komisji do zatwierdzenia. Ponadto art. 10 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie przedstawiają Komisji dokumentację dotyczącą statusu tych chorób na ich terytoriach.

(2)

Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) zawiera, w załączniku I do tej decyzji, wykaz państw członkowskich bądź ich regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego, w których szczepienia są zabronione. Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich bądź ich regionów, w których wdrożono programy kontroli tej choroby.

(3)

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego funkcjonuje we Francji od kilku lat, a departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord włączono do wykazu regionów, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego.

(4)

Francja przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą statusu departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord, z której wynika, że na obszarze tych departamentów choroba ta została zwalczona.

(5)

Komisja zbadała przedstawioną przez Francję dokumentację i uznała ją za zgodną z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym departamenty te powinny zostać włączone do wykazu w załączniku I do decyzji 2008/185/WE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszky’ego oraz w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypr

Całe terytorium

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

AT

Austria

Całe terytorium

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Całe terytorium

ES

Hiszpania

Terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

Terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

Terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

NL

Niderlandy

Całe terytorium


Top