Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=116 AND DTA=2007 AND FM_CODED=DEC OR DEC_ENTSCHEID AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 116/2007 ( 2007. gada 28. septembris ), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

OV L 47, 21.2.2008., 38./38. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Spēkā

CELEX numurs:
22007D0116
Autors:
EEZ Apvienotā komiteja
Dokumenta datums:
28/09/2007

2007/116/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 15. februāris ) par valsts numuru sērijas, kas sākas ar 116 , rezervēšanu saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 249) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 49, 17.2.2007., 30./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV L 338M , 17.12.2008., 913./917. lpp. (MT)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Spēkā

CELEX numurs:
32007D0116
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
15/02/2007