EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=822 AND DTA=2001 AND FM_CODED=DEC OR DEC_ENTSCHEID AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Padomes Lēmuma (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu III pielikuma 2. papildinājums (2001/822/EK) (Lēmums par aizjūras asociāciju)

OV L 324, 7.12.2001., 1./80. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 039 Lpp. 20 - 99
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32001D0822(01)
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
07/12/2001; Publicēšanas datums

Padomes Lēmums (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (Lēmums par aizjūras asociāciju)

OV L 314, 30.11.2001., 1./77. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 038 Lpp. 319 - 395
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32001D0822
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
27/11/2001