Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=76 AND DTA=2001 AND FM_CODED=DEC OR DEC_ENTSCHEID AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 76/2001 (2001. gada 19. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

OV L 238, 6.9.2001., 26./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 006 Lpp. 236 - 236
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Spēkā

CELEX numurs:
22001D0076
Forma:
Lēmums
Autors:
EEZ Apvienotā komiteja
Dokumenta datums:
19/06/2001

Padomes Lēmums (2000. gada 22. decembris), ar ko aizstāj 1978. gada 4. aprīļa Lēmumu par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā

OV L 32, 2.2.2001., 1./54. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 036 Lpp. 126 - 179
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32001D0076
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
22/12/2000