EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 32000D0278

Decizia Consiliului din 16 martie 2000 de aprobare, în numele Comunității Europene, a Tratatului OMPI privind drepturile de autor și a Tratatului OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele

JO L 89, 11.4.2000, p. 6-7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ediţie specială în limba cehă: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
ediţie specială în limba estonă: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
editie speciala in limba letona: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
ediţie specială în limba lituaniană: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
ediţie specială în limba maghiară capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
editie speciala in limba malteza: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
editie speciala in limba poloneza: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
editie speciala in limba slovaca: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
ediţie specială în limba slovenă: capitol 11 volum 033 p. 208 - 209
ediţie specială în limba bulgară: capitol 11 volum 020 p. 212 - 213
editie speciala in limba româna: capitol 11 volum 020 p. 212 - 213
Ediţie specială în limba croată: capitol 11 volum 122 p. 77 - 78

care este în vigoare

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/278/oj

Acordul internațional aferent

11/Volumul 20

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

212


32000D0278


L 089/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 16 martie 2000

de aprobare, în numele Comunității Europene, a Tratatului OMPI privind drepturile de autor și a Tratatului OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (1)

(2000/278/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolele 55 și 95, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (3),

întrucât:

(1)

Tratatul OMPI privind drepturile de autor (TDA) și Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (TIEF), adoptate la Geneva în 20 decembrie 1996 sub auspiciile Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, vor contribui la asigurarea unei protecții echilibrate a lucrărilor artistice și a altor realizări similare, permițând în același timp accesul public la materialele disponibile prin intermediul rețelelor.

(2)

Competența Comunității de a încheia sau de a adera la acordurile și tratatele internaționale nu rezultă numai dintr-o atribuire explicită prin Tratat, ci poate deriva și din alte dispoziții din Tratat și din documentele adoptate de instituțiile comunitare în temeiul respectivelor dispoziții.

(3)

Obiectul tratatelor OMPI intră în mare parte în domeniul de aplicare a directivelor comunitare în domeniu.

(4)

Prin urmare, aprobarea TDA și TIEF privește atât Comunitatea, cât și statele membre.

(5)

TDA și TIEF ar trebui aprobate în numele Comunității, în ceea ce privește aspectele care sunt de competența acesteia.

(6)

Comunitatea a semnat deja TDA și TIEF, sub rezerva încheierii definitive.

(7)

Depunerea instrumentelor de încheiere de către Comunitate trebuie să fie simultană, pe cât posibil, cu depunerea instrumentelor de ratificare de către statele membre,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   În numele Comunității și în ceea ce privește aspectele care sunt de competența acesteia, se aprobă Tratatul OMPI privind drepturile de autor (TDA).

(2)   În numele Comunității și în ceea ce privește aspectele care sunt de competența acesteia, se aprobă Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (TIEF).

(3)   Textele tratatelor în cauză sunt anexate la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să depună instrumentele de încheiere la biroul directorului general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale începând cu data la care statele membre vor trebui să asigure intrarea în vigoare a măsurilor adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în vederea adaptării legislației comunitare existente la obligațiile ce decurg din TDA și TIEF.

Articolul 3

(1)   Prezenta decizie autorizează Comisia să reprezinte Comunitatea la întrunirile adunărilor menționate în TDA și TIEF.

(2)   În ceea ce privește toate aspectele care sunt de competența Comunității, Comisia negociază în cadrul adunărilor prevăzute de TDA și TIEF în numele Comunității, în conformitate cu dispozițiile aplicabile din Tratatul CE, în special articolul 300.

(3)   Poziția pe care Comunitatea o poate adopta în cadrul adunărilor se pregătește de către grupul de lucru specializat al Consiliului.

Adoptată la Bruxelles, 16 martie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

F. SEIXAS da COSTA


(1)  Două declarații referitoare la prezenta decizie sunt publicate în JO C 103, 11.4.2000, p. 1.

(2)  JO C 165, 30.5.1998, p. 8.

(3)  Aviz conform din 16 februarie 2000 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


Sus