Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=80 AND DTA=1996 AND FM_CODED=DEC OR DEC_ENTSCHEID AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Komisijas Lēmums (1996. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka liellopu sugu vaislas dzīvnieku olšūnu ģenealoģijas apliecību paraugus un šajās apliecībās ierakstāmos datusTeksts attiecas uz EEZ

OV L 19, 25.1.1996., 50./52. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 413 - 416
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
31996D0080
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
12/01/1996

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 80/96 (1996. gada 13. decembris), ar kuru izdara grozījumus EEZ līguma XIII pielikumā (Transports)

OV L 100, 17.4.1997., 69./69. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 002 Lpp. 235 - 235
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Spēkā

CELEX numurs:
21997D0417(09)
Forma:
Lēmums
Autors:
EEZ Apvienotā komiteja
Dokumenta datums:
13/12/1996