Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993D0052

Komisijas Lēmums (1992. gada 21. decembris), ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības

OV L 13, 21.1.1993., 14./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 16 - 17
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 16 - 17
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 347 - 348
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 72 - 74
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 72 - 74
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 78 - 79

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/52/oj

31993D0052Oficiālais Vēstnesis L 013 , 21/01/1993 Lpp. 0014 - 0015
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 48 Lpp. 0016
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 48 Lpp. 0016


Komisijas Lēmums

(1992. gada 21. decembris),

ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības

(93/52/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK [1] par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar aitām un kazām, un jo īpaši tās A pielikuma 1.II nodaļu,

tā kā Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Nīderlandē, Beļģijā, Luksemburgā, Vācijas Federatīvajā Republikā un dažos Francijas reģionos bruceloze (B. melitensis) vismaz piecus gadus bija izziņojama slimība; tā kā vismaz piecus gados tur oficiāli nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums, un vismaz trīs gadus tur ir aizliegta vakcinācija; tā kā šā iemesla dēļ būtu jānosaka, ka tās atbilst A pielikuma 1.II nodaļas 1) punkta b) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem;

tā kā turklāt iepriekšminētās dalībvalstis vai reģioni apņemas izpildīt A pielikuma 1.II nodaļas 2) punktā izklāstītās prasības; tā kā tādējādi attiecīgajām dalībvalstīm un reģioniem būtu jāpiešķir no brucelozes (B. melitensis) oficiāli brīvas valsts vai reģiona statuss;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis un reģioni, kas attiecīgi minēti I un II pielikumā, atbilst Direktīvas 91/68/EEK A pielikuma 1.II nodaļas 1) punkta b) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Dalībvalstis un reģioni, kas attiecīgi minēti I un II pielikumā, atzīti par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis).

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DALĪBVALSTS

- Apvienotā Karaliste,

- Vācijas Federatīvā Republika,

- Īrija,

- Luksemburga,

- Beļģija,

- Nīderlande.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

REĢIONI

Francijā: Ena (Ain, Centrālās Austrumfrancijas departaments), Ena (Aisne, Ziemeļfrancijas departaments), Aljē, Ardeni, Oba, Šaranta, Piejūras Šaranta, Šera, Zelta Krasts, Kotdamora, Kreza, Dordoņa, Dū, Era, Era un Luāra, Finistera, Ilevilena, Endra, Endra un Luāra, Jura, Luāra un Šera, Luāra, Atlantijas Luāra, Luarē, Lota un Garonna, Mena un Luāra, Manša, Marna, Maijena, Njevra, Ziemeļfrancija, Uaza, Orna, Padekalē, Rona, Augšsona, Sona un Luāra, Sarta, Parīze, Piejūras Sēna, Sēna un Marna, Ivlina, Desevra, Vandē, Vjena, Augšvjena, Jonna, Belforas teritorija, Esonna, Augšsēna, Sēna un Sendenī, Valdemarna, Valduaza.

--------------------------------------------------

Augša