EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31981D0675

Odločba Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja sistemi za enkratno uporabo v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS

UL L 246, 29.8.1981, str. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 023 str. 55 - 56
portugalska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 023 str. 55 - 56
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 013 str. 223 - 224
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 013 str. 223 - 224
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 005 str. 66 - 67
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 60 - 61
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 60 - 61
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 056 str. 59 - 60

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 13/11/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/675/oj

31981D0675Official Journal L 246 , 29/08/1981 P. 0026 - 0027
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 13 P. 0223
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 23 P. 0055
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 13 P. 0223
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 23 P. 0055


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. julija 1981

o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja "sistemi za enkratno uporabo" v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS

(81/675/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/400/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/692/EGS [2], in zlasti člena 10(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/126/EGS [4], in zlasti člena 9(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/126/EGS, in zlasti člena 9(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/126/EGS, in zlasti člena 9(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 80/1141/EGS [8], in zlasti člena 25(1) Direktive,

ker se v skladu z zgoraj navedenimi določbami, embalaža semen običajno zapira tako, da sistem zapiranja vključuje bodisi predpisano uradno etiketo bodisi uradno plombo;

ker ti ukrepi niso potrebni, kadar se uporablja sistem zapiranja za enkratno uporabo;

ker je treba zaradi enotne uporabe ustreznih določb Skupnosti določiti, da so nekateri sistemi zapiranja, ki se sedaj uporabljajo, "sistemi zapiranja za enkratno uporabo";

ker je dogovorjeno, da je sistem, ki se sedaj uporablja izključno za seme žit tak, da bi ga bilo treba uporabljati vedno manj v prid novih sistemov, ki nudijo večja zagotovila učinkovitosti, in bi ga bilo treba po petih letih ponovno preučiti;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. S to odločbo se sistemi zapiranja naslednje embalaže določijo kot "sistemi zapiranja za enkratno uporabo" v smislu člena 10(1) Direktive 66/400/EGS, člena 9(1) Direktive 66/401/EGS, člena 9(1) Direktive 66/402/EGS, člena 9(1) Direktive 69/208/EGS in člena 25(1) Direktive 70/458/EGS:

(a) papirnatih ali plastičnih vreč, pod pogojem da poleg odprtine za polnjenje nimajo nobene druge odprtine in je odprtina za polnjenje opremljena s samolepilnim sistemom ali sistemom toplotnega zapiranja, ki po polnjenju odprtino za polnjenje zapre tako, da je ni mogoče odpreti, ne da bi se poškodovala;

(b) vreč iz netkanega materiala, ki se zaprejo s šivanjem, pod pogojem da je vsaj na eni strani odprtine neizbrisen odtis zaporedja številk, začenši s številko 1 na zgornjem robu, ali podoben odtis (črke, vzorec), ki dokazuje, da so vrečke ohranile prvotne dimenzije.

2. Določi se tudi, da se sistemi zapiranja naslednje embalaže, poleg tiste iz odstavka 1, trenutno še vedno štejejo za "sisteme zapiranja za enkratno uporabo" v smislu člena 9(1) Direktive 66/402/EGS:

Papirnatih ali plastičnih vreč, pod pogojem da poleg odprtine za polnjenje nimajo nobene druge odprtine, da se zaprejo s pritiskom teže semena, s katerim je embalaža napolnjena, na odprtino za polnjenje in da dolžina navedene odprtine ni manjša od 22 % širine vrečke.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. julija 1981

Za Komisijo

Predsednik

Gaston THORN

[1] UL 125, 11.7.1966, str

. 2290/66.

[2] UL L 236, 26.8.1978, str. 13.

[3] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[4] UL L 67, 12.3.1981, str. 36.

[5] UL 125, 11.7.1966, str. 2305/66.

[6] UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

[7] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

[8] UL 341, 16.12.1980, str. 27.

Na vrh