EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31966D0399

Padomes Lēmums (1966. gada 14. jūnijs), ar ko izveido Pastāvīgo lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteju

OV 125, 11.7.1966., 2289./2290. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1965-1966 Lpp. 107 - 107
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1965-1966 Lpp. 123 - 123
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 234 - 234
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 165 - 165
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 165 - 165
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 122 - 122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 122 - 122
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 54 - 54
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 39 - 39
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 39 - 39
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 3 - 3

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2014; Atcelts ar 32014R0652

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1966/399/oj

31966D0399Oficiālais Vēstnesis 125 , 11/07/1966 Lpp. 2289 - 2290
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1965-1966 Lpp. 0107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1965-1966 Lpp. 0123
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 1 Lpp. 0234
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 1 Lpp. 0165
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 1 Lpp. 0165


Padomes Lēmums

(1966. gada 14. jūnijs),

ar ko izveido Pastāvīgo lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteju

(66/399/EEK)

EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto lēmuma projektu,

tā kā direktīvās par sēklu un pavairošanas materiāla tirdzniecību, lai atvieglinātu to ieviešanu, paredzēta procedūra, ar kuru nosaka ciešu sadarbību dalībvalstu un Komisijas starpā; tā kā, lai panāktu šādu sadarbību, ir jāizveido komiteja, kas veic uzdevumus, kas tai paredzēti šajās direktīvās;

tā kā ir vēlams, lai šī sadarbība aptvertu visas šajās direktīvās definētās jomas; tā kā šajā nolūkā minētā komiteja jāpilnvaro apspriest visus jautājumus, kas attiecas uz šīm jomām,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo ir izveidota Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteja (turpmāk "Komiteja"), kurā ietilpst dalībvalstu pārstāvji un Komisijas pārstāvis, kas ir priekšsēdētājs.

2. pants

Komiteja veic uzdevumus, kas tai noteikti direktīvās par sēklu un pavairošanas materiāla tirdzniecību noteiktajos gadījumos un saskaņā ar nosacījumiem, kas tur paredzēti.

Turklāt tā var aplūkot visus citus jautājumus, kas attiecas uz jomu, ko aptver šīs direktīvas, kurus izskatīšanai izvirzījis priekšsēdētājs pēc paša ierosmes vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma.

Briselē, 1966. gada 14. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Werner

--------------------------------------------------

Augša