EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Vaicājums: (PS_ID="dec:1917:21:oj" OR (DTN_ELI=21 AND DTA=1917 AND FM_CODED=DEC OR DEC_DEL OR DEC_IMPL OR DEC_ENTSCHEID OR DEC_FRAMW OR DEC_ADOPT_INTERNATION AND DTC=false)) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu