EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Vaicājums: (DTN_ELI=2013 AND DTA=1312 AND FM_CODED=DEC OR DEC_DEL OR DEC_IMPL OR DEC_ENTSCHEID OR DEC_FRAMW AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu
  Pakalpojums pagaidām nav pieejams.
  • Error : java.lang.RuntimeException: eu.europa.ec.op.searchlayer.parser.IDOLException: Unknown response
  • Description : One of the provided search queries has not been executed with success.