EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

O ELI-ju

Što je ELI?

Europski identifikator zakonodavstva (ELI) sustav je koji omogućava da zakonodavstvo bude dostupno na internetu u standardiziranom formatu kako bi mu se moglo pristupiti, razmjenjivati ga i ponovno ga koristiti u više zemalja. Ta inicijativa, koju zajednički provode zemlje i institucije EU-a, sadržana je u Zaključcima Vijeća od 6. studenog 2017. o europskom identifikatoru zakonodavstva (2017/C 441/05). *

ELI se temelji na dobrovoljnom sporazumu zemalja EU-a. Uključuje tehničke specifikacije za:

 • mrežne identifikatore (URI-je) za pravne informacije
 • metapodatke kojima se precizira kako je potrebno opisati pravne informacije
 • posebne jezične upute za razmjenu zakonodavstva u strojno čitljivim formatima.

ELI se financira u okviru akcije „Olakšavanje razmjene podataka o zakonodavstvu u Europi”, koja je dio programa Interoperabilna rješenja za europske javne uprave (ISA²).

* Zaključci Vijeća od 6. studenog 2017. o europskom identifikatoru zakonodavstva temelje se na prvotnoj verziji Zaključaka Vijeća objavljenoj 26. listopada 2012. (2012/C 325/02).

Otkrijte ELI, Europski identifikator zakonodavstva

Pogledajte videozapis

Upravljanje ELI-jem

ELI-jem upravlja radna skupina u kojoj sudjeluju predstavnici Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Irske, Italije, Luksemburga (predsjednik), Norveške, Portugala, Srbije, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Ureda za publikacije EU-a.

Pravila o upravljanju Radne skupine za Europski identifikator zakonodavstva i postupci za izmjene specifikacija ELI-ja. Otvori dokument o Radnoj skupini za ELI u formatu pdf

Letak o ELI-ju

Otvori letak o ELI-ju u formatu pdf

Prednosti ELI-ja

ELI ima sljedeće prednosti:

 • kvalitetnije, pouzdanije podatke o zakonodavstvu

  Upotrebom postojanih identifikatora i strukturiranih metapodataka ELI pomaže u poboljšanju kvalitete i pouzdanosti pravnih informacija na internetu.

 • veću interoperabilnost

  ELI potiče interoperabilnost informacijskih sustava organiziranjem zakonodavstva na standardiziran način, istodobno uzimajući u obzir posebne značajke različitih pravnih sustava.

 • bolji pristup zakonodavstvu

  Zahvaljujući optimizaciji internetskih pretraživača, ELI olakšava pronalaženje pravnih podataka, koji se stoga mogu koristiti u većoj mjeri.

 • promiče razvoj novih usluga

  Dostupnost zakonodavstva na strukturiran način pomaže u razvoju usluga s dodanom vrijednošću.

 • smanjenje troškova

  ELI omogućava veću djelotvornost tokova informacija te skraćuje vrijeme potrebno za objavljivanje zakonodavstva.

 • promiče transparentnost

  Poboljšanjem pristupa pravnim informacijama ELI olakšava praćenje rada vladâ te promiče veću odgovornost.


Najnovija verzija: 14. 5. 2019.