Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Over EUR-Lex

Via EUR-Lex hebt u in de 24 officiële EU-talen gratis toegang tot:

  • de authentieke versie van het Publicatieblad van de Europese Unie
  • EU-wetgeving (verdragen, richtlijnen, verordeningen, besluiten, geconsolideerde wetgeving, enz.)
  • voorbereidende documenten (wetsvoorstellen, verslagen, groen- en witboeken, enz.)
  • EU-jurisprudentie (beschikkingen, arresten e.d.)
  • internationale overeenkomsten
  • EVA-documenten
  • samenvattingen van EU-wetgeving, waarmee de wetgeving in de beleidscontext wordt geplaatst en in eenvoudige bewoordingen wordt verklaard
  • andere openbare documenten

Met EUR-Lex kunt u ook de procedure volgen waarmee de wetgeving wordt goedgekeurd.

De database wordt dagelijks bijgewerkt en bevat documenten waarvan sommige zelfs teruggaan tot 1951. Bij ieder document wordt op verschillende tabbladen aanvullende informatie gegeven (vindplaats, datums, trefwoorden enz.). Standaard wordt het tabblad "Tekst" geopend. Bij "Over dit document" vindt u de zogenaamde metagegevens. Afhankelijk van het soort document kunnen er nog andere tabbladen zijn (zoals "Procedure", "Nationale omzetting", "Samenvatting van de wetgeving", enz.)

U kunt een document in maximaal drie talen tegelijk op het scherm zien. De eerste daarvan is standaard de gekozen interfacetaal.