За EUR-Lex

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

EUR-Lex предоставя безплатен достъп на 24-те официални езика на ЕС до:

 • автентичния Официален вестник на Европейския съюз
 • правото на ЕС (Договорите за ЕС, директиви, регламенти, решения, консолидирано законодателство и др.)
 • подготвителни актове (законодателни предложения, доклади, зелени и бели книги и др.)
 • съдебната практика на ЕС (решения, определения и др.)
 • международни споразумения
 • документи на ЕАСТ
 • резюмета на правни актове на ЕС, в които актовете са поставени в контекста на съответните политики и са обяснени на разбираем език
 • други публични документи.

EUR-Lex също така ви дава възможност да следите процедурите, водещи до приемането на правни актове.

Базата данни се актуализира ежедневно, като някои текстове датират още от 1951 г. Всеки документ се показва заедно с аналитични метаданни (данни за публикацията, дати, ключови думи и т.н.), организирани в различни раздели. „Текст“ е разделът по подразбиране, който се отваря. „Информация за документа“ съдържа данни за документа (метаданни). В зависимост от вида на документа може да има и други раздели (например „Процедура“, „Национално транспониране“ и др.).

Документите могат да бъдат показани на 2 или 3 езика едновременно. По подразбиране първият език е езикът на потребителския интерфейс в дадения момент.

Видове налични документи / Официален вестник на Европейския съюз / Начална страница

Потребителски профил

Всеки може да използва EUR-Lex безплатно. Регистрираните потребители (регистрацията също е безплатна) могат също така:

 • да използват експертното търсене
 • да създават персонализирани RSS емисии
 • да запазват документи и търсения в Моят EUR-Lex
 • да променят своите настройки за показване, експортиране и печат
 • да експортират голям брой документи.

Можете да експортирате заедно с метаданните до 100 от вашите резултати във формат CSV, TSV, Excel, XML или PDF. Регистрираните потребители могат да експортират документи в обем до 5 MB.

Регистрация / Вход с EU Login

Предварително определени RSS емисии

Можете да се абонирате за предварително определени RSS емисии или, ако сте регистриран потребител, да създавате свои собствени емисии въз основа на извършени от вас търсения, като щракнете върху иконата за RSS в списъка с резултати.

Предварително определени RSS емисии

Търсене на документи

Можете да търсите документи или процедури с помощта на бързото, разширеното или експертното търсене.

Можете да ограничавате броя на резултатите, като използвате филтрите за търсене в лявата част на страницата или като променяте заявката за търсене. Можете също да променяте критериите за показване и сортиране на резултатите.

Освен това можете да разглеждате документи по различни критерии:

EUR-Lex също така предлага информация за европейския идентификатор на законодателството, която ще намерите в регистъра за ELI .

Разширено търсене / Експертно търсене / Разглеждане

Повторно използване на информация

Уеб услуги

Уеб услугите дават възможност на регистрираните потребители да изпращат заявки директно до EUR-Lex, без да е необходимо да използват формуляра за търсене на уебсайта.

Чрез тях можете да използвате опции за заявки, подобни на тези в експертното търсене, и да получавате данните в XML формат.

Ако предпочитате по-лесен начин за получаване на актуална информация, можете да използвате предварително определени или персонализирани RSS емисии .

Научете как да използвате уеб услугата

Регистрация за уеб услуги