EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

За EUR-Lex

Какво представлява EUR-Lex?

EUR-Lex е онлайн портал за правото на ЕС. Той дава официален и най-пълен достъп до правните документи на ЕС. Порталът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС и се актуализира ежедневно.

Кой управлява EUR-Lex?

EUR-Lex се управлява от Службата за публикации на Европейския съюз.

Какво можете да намерите в EUR–Lex?

EUR–Lex ви дава достъп до следните правни документи на ЕС:

Видове документи в EUR-Lex


За всеки документ в EUR-Lex е посочена подробна информация, като например връзки с други правни документи, тълкувания в съдебната практика, дати на приемане/влизане в сила/начало на прилагане, правно основание, актове за изменение и др.

EUR-Lex ви дава достъп до всички броеве на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ) – от първия брой от декември 1952 г. до най-новия брой. От 1 юли 2013 г. насам електронното издание на Официален вестник, публикувано в EUR-Lex, е автентично и има правно действие.

EUR-Lex също така ви помага да разберете правото на ЕС посредством:

Как можете да използвате EUR-Lex?

EUR-Lex предлага широк набор от възможности за търсене в различните колекции, както и множество функции, подходящи за различни нужди.

Например можете лесно да отворите всеки брой на Официален вестник или да търсите, като въведете свободен текст или комбинирате различни критерии за търсене. Можете също така да разглеждате до три езикови версии на един и същ документ едновременно.

Освен това можете да си създадете потребителски профил, за да персонализирате уебсайта според вашите нужди и да се възползвате от допълнителни функции.

Научете повече, като гледате нашите онлайн уроци, използвате нашия модул за електронно обучение или посетите нашите страници за помощ.

Помогнете ни да подобрим EUR-Lex

Стремим се непрекъснато да подобряваме EUR-Lex, за да ви предоставяме възможно най-добрата услуга. Изпратете ни вашите коментари и предложения, като попълните нашата анкета.

Можете също така да се свържете с нашето бюро за помощ: EURLEX-HELPDESK@publications.europa.eu

Брошура „EUR-Lex – вашият достъп до правото на ЕС“