Sprejmi Ne sprejmem

EUR-Lex Dostop do prava EU

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Geografsko blokiranje: začetek veljavnosti nove uredbe

Uredba (EU) 2018/302 obravnava neupravičeno diskriminacijo na področju spletne prodaje na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu. Prepoved geografskega blokiranja je pomemben del strategije za enotni digitalni trg .

Uredba velja od 23. marca 2018 v vseh državah EU in se bo začela uporabljati s 3. decembrom 2018, da se malim trgovcem omogoči čas za prilagoditev.

Ta uredba spreminja Uredbi (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktivo 2009/22/ES.

Komisija bo prvo oceno učinka novih pravil za notranji trg opravila dve leti po začetku njihove veljavnosti. Ocena bo vključevala morebitno razširitev uporabe novih pravil na določene elektronsko opravljene storitve, ki nudijo avtorsko zaščitene vsebine, kot so prenosljiva glasba, e-knjige, programska oprema in spletne igre ter storitve v drugih panogah, denimo prevozne in avdiovizualne storitve.

Seznam dokumentov

Povzetki zakonodaje EU

Več o varstvu potrošnikov

Povzetki zakonodaje EU – glosar izrazov

Sorodna spletišča