EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Geoblocarea: intră în vigoare un nou regulament

Regulamentul (UE) 2018/302 abordează problema discriminării nejustificate privind vânzările on-line, bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților în cadrul pieței interne. Interzicerea geoblocării este un element important al strategiei privind piața unică digitală.

Regulamentul intră în vigoare la data de 23 martie 2018 în toate statele membre ale UE și se va aplica de la 3 decembrie 2018 pentru a le permite în special micilor comercianți să se adapteze.

Acesta modifică Regulamentele (CE) 2006/2004 și (UE) 2017/2394 și Directiva 2009/22/CE.

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia va realiza o primă evaluare a impactului lor asupra pieței interne. Evaluarea va include o posibilă aplicare a noilor norme anumitor servicii care oferă conținut protejat de drepturi de autor pe cale electronică (descărcare de muzică, software-uri, jocuri on-line și cărți electronice), precum și serviciilor în sectoare precum transportul și audiovizualul.

Lista documentelor

Sinteze ale legislației UE

Mai multe despre protecția consumatorului

Glosar de termeni - sinteze ale legislației UE

Site-uri conexe