EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Geoblocking: nieuwe verordening van kracht

Verordening (EU) 2018/302 pakt de discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt aan bij online-verkoop. Het verbod op geoblocking is een belangrijk onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt .

De verordening is op 23 maart 2018 in werking getreden in alle landen van de Europese Unie maar bedrijven krijgen tot 3 december 2018 de tijd om zich aan te passen.

Zij wijzigt ook Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG.

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften zal de Commissie een eerste evaluatie maken van het effect ervan op de interne markt. Naar aanleiding daarvan zal worden beslist of de nieuwe regels ook moeten gelden voor elektronisch geleverde diensten waarmee auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt verspreid, zoals muziek, e-boeken, software en online-games, en voor audiovisuele en vervoersdiensten.

Documenten

Samenvattingen van de EU-wetgeving

Meer over consumentenbescherming

Woordenlijst bij de EU-wetgeving

Links