EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose valstybėse narėse taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

2018 m. gegužės 25 d., nuo to laiko, kai ES susitarta imtis didelės duomenų apsaugos sistemos reformos, praėjus 2 metams, pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Reglamentu pakeičiama prieš du dešimtmečius priimta Direktyva 95/46/EB. Juo nustatomi bendri duomenų apsaugos standartai. Taip bus stiprinama ES vidaus rinka, o tai bus naudinga tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES piliečiai galės geriau kontroliuoti savo asmens duomenis, padidės jų saugumas tiek internete, tiek ne internete.

Be to, dėl naujos teisės į duomenų perkeliamumą (galimybės individualiems asmenims perkelti savo asmens duomenis iš vieno paslaugų teikėjo pas kitą) bus sudarytos palankios sąlygos pradedančiosioms ir mažesnėms įmonėms, kurios galės pritraukti daugiau vartotojų privatumą užtikrinančiais sprendimais.

Dokumentų sąrašas

ES teisės aktų santraukos

Susijusios svetainės

Paskelbta 2018 m. gegužės 24 d.