EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Handelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta) träder i kraft

Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) trädde provisoriskt i kraft den 21 september 2017.

Det har godkänts av EU-länderna i rådet och av Europaparlamentet. Det kommer slutgiltigt att träda i kraft i sin helhet när alla EU-länder har ratificerat det.

Dokument

Sammanfattning av EU-lagstiftningen

Länkar