EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Brexit: Vztahy EU a Spojeného království

Spojené království 31. ledna 2020 vystoupilo z Evropské unie.

Ohledně svého členství v Evropské unii uspořádalo Spojené království 23. června 2016 referendum. Pro vystoupení z EU se vyslovilo 52 % voličů (48 % bylo pro setrvání v Unii).

Spojené království 29. března 2017 oznámilo Evropské radě, že hodlá vystoupit z EU a oficiálně tak využilo článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Dne 30. ledna 2020 Evropská unie ratifikovala Dohodu o vystoupení.

Spojené království vystoupilo z Evropské unie 31. ledna 2020 o půlnoci (SEČ), kdy tato dohoda vstoupila v platnost, a stalo se třetí zemí. Tím začalo přechodné období, které trvalo do 31. prosince 2020.

Dne 24. prosince 2020 EU a Spojené království odsouhlasily dohodu o obchodu a spolupráci, která přetváří jejich budoucí vztahy. Všech 27 členských států dohodu schválilo 29. prosince 2020.

Dne 31. prosince 2020 byla dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Je prozatímně prováděna ode dne 1. ledna 2021.


Níže najdete


Vyhledat v EUR-Lexu dokumenty týkající se brexitu


Hlavní dokumenty


Aktuální dohoda Zveřejněno v
Dohoda O obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irskana straně druhé Úř. věst. 149, 30.04.2021
Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací Úř. věst. 149, 30.04.2021
Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Úř. věst. 150, 30.04.2021
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie Úř. věst. 149, 30.04.2021
Prohlášení uvedená v rozhodnutí Rady o uzavření dohody o obchodu a spolupráci a dohody o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací, jménem Unie Úř. věst. 149, 30.04.2021
Oznámení týkající se vstupu v platnost Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací Úř. věst. 149, 30.04.2021
DOHODA O OBCHODU A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII NA JEDNÉ STRANĚ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA NA STRANĚ DRUHÉ Úř. věst. L444, 31.12.2020
DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA O BEZPEČNOSTNÍCH POSTUPECH PRO VÝMĚNU A OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ Úř. věst. L444, 31.12.2020
DOHODA MEZI VLÁDOU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII O SPOLUPRÁCI V OBLASTI BEZPEČNÉHO A MÍROVÉHO VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE Úř. věst. L 445, 31.12.2020
Oznámení týkající se prozatímního provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací a Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Úř. věst. L1, 1.1.2021
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252, ze dne 29. prosince 2020, o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací Úř. věst. L444, 31.12.2020
Rozhodnutí Rady (Euratom) 2020/2253, ze dne 29. prosince 2020, kterým se schvaluje uzavření Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Evropskou komisí a uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii Úř. věst. L444, 31.12.2020
Prohlášení uvedená v rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování dohody o obchodu a spolupráci a dohody o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací Úř. věst. L444, 31.12.2020
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím – oznámení Unie Úř. věst. L444, 31.12.2020


Shrnutí právních předpisů EU


Dokumenty EU týkající se členství Spojeného království v EU

2016

2007: Lisabonská smlouva

2003: Smlouva o přistoupení

2001: Niceská smlouva

1997: Amsterodamská smlouva

1992: Maastrichtská smlouva

1985: Sleva pro Spojené království

1972: Smlouva o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království (1972)Aktualizováno: 27/03/2023