Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Брекзит – оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

На 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство се проведе референдум дали страната да остане в Европейския съюз или да го напусне (т.нар. „Брекзит“). На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС и по този начин официално задейства член 50 от Договора за Европейския съюз.

По-долу ще откриете неизчерпателен списък на документи, свързани с планираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, документи, свързани с Обединеното кралство и неговата позиция в ЕС, и полезни връзки по темата.

Ако желаете да предложите документ от EUR-Lex или връзка да бъдат добавени към този списък за бърз достъп, свържете се с нас.

Документи в EUR-Lex

Резюмета на правни актове на ЕС

Връзки по темата

Речник към резюметата на правни актове на ЕС

Документи на ЕС, свързани с Обединеното кралство и неговата позиция в ЕС

Последна актуализация: 02/05/2019