Законодателство на ЕС в областта на статистиката

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

Тази страница дава достъп до действащото европейско законодателство относно статистиката, разпределено по теми. Този тип законодателство не се отнася за разделите от регистъра в сиво.

1. Общи, финансови и институционални въпроси

2. Митнически съюз и свободно движение на стоки

3. Земеделие

4. Рибарство

5. Свободно движение на работници и социална политика

6. Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

7. Транспортна политика

8. Политика на конкуренция

9. Данъчна политика

10. Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11. Външни отношения

12. Енергетика

13. Индустриална политика и вътрешен пазар

14. Регионална политика и координиране на структурните инструменти

15. Околна среда, защита на потребителите и тяхното здраве

16. Наука, информация, образование и култура

17. Законодателство, свързано с предприятията

18. Обща външна политика и политика на сигурност

19. Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20. Европа на гражданите