EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Transpozycja do prawa krajowego

W tej części można znaleźć środki przyjęte przez państwa członkowskie UE w ramach transpozycji do prawa krajowego aktów prawnych UE, głównie dyrektyw. Można je wyszukiwać według tytułów, jak również ich tekstów, o ile są one dostępne. Znaleźć można również daty notyfikacji, identyfikatory krajowe aktów oraz linki do transponowanych aktów UE.

Aktualizacja tej części odbywa się co tydzień.

Jak przeszukiwać zawartość tej części?

Po lewej stronie dostępne są narzędzia wyszukiwania.

  • Wyszukiwanie w krajowych środkach transpozycji przekierowuje do formularza wyszukiwania zaawansowanego, który zawiera szereg opcji. Wyszukiwanie jest wówczas prowadzone wyłącznie w obrębie zbioru „transpozycja do prawa krajowego”.
  • Funkcja Niedawno opublikowane umożliwia dostęp do wszystkich dokumentów opublikowanych w tej części w ciągu ostatnich 14 dni.

Aby mieć przegląd wszystkich krajowych środków transpozycji przyjętych w odniesieniu do konkretnej dyrektywy przez państwa członkowskie UE, przejdź na stronę danej dyrektywy i kliknij link „Transpozycja do prawa krajowego” w menu po lewej stronie.

Dostępne jest automatyczne narzędzie do tłumaczenia, które umożliwia przetłumaczenie tytułu i, jeśli jest to możliwe, tekstu przepisów krajowych na dowolny język urzędowy UE.