Aċċetta Irrifjuta

EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Traspożizzjoni nazzjonali

Kif issib il-miżuri meħudin mill-Istati Membri biex jinkorporaw att legali tal-UE fil-liġi nazzjonali:

1. Tiftixa avvanzata: fittex skont:

  • it-test fit-titolu
  • is-sena u n-numru tal-att legali traspost, jew in-numru CELEX tiegħu
  • stat membru
  • numru CELEX tal-miżura nazzjonali ta’ traspożizzjoni

2. Tiftixa rapida

  • sib l-att legali inkwistjoni
  • ikteb in-numru CELEX (pereżempju: 31960L0201)
  • ibdel l-ewwel numru bin-numru 7 (31960L0201 isir 71960L0201)
  • żid asterisk fl-aħħar (71960L0201*) Biex issib biss miżuri minn Stat Membru speċifiku, żid il-kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri u asterisk fl-aħħar (71960L0201FRA*)

Referenza għall-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni ma tfissirx neċessarjament li dawn il-miżuri huma jew komprensivi jew inkella f'konformità. Id-dispożizzjonijiet nazzjonali huma murija kif komunikati mill-Istati Membri. Din il-ġabra hi aġġornata kull ġimgħa.