EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Procedury stanowienia prawa

Możesz prześledzić proces powstawania wniosku ustawodawczego: od momentu jego przedstawienia, aż do chwili gdy stanie się prawem.

Na osi czasu przedstawiono kolejne etapy tworzenia prawa: można tu prześledzić działania wszystkich instytucji i organów biorących udział w procesie decyzyjnym.

Dzięki osi czasu można dowiedzieć się, jakie decyzje podejmowała każda instytucja i w jaki sposób, jakie służby i jednostki organizacyjne uczestniczyły w pracach, jakie są podstawy prawne itp.