EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Wet- en regelgevingsprocedures

In deze rubriek vindt u informatie over de procedures die door de Europese instellingen worden gevolgd bij het vaststellen van rechtshandelingen. Via EUR-Lex krijgt u toegang tot de verschillende stappen van deze procedures en de bijbehorende documenten. Ook vindt u er aanvullende informatie, zoals de status van de procedure (lopend, afgerond, stopgezet), het soort procedure (bv. gewone wetgevingsprocedure, niet-wetgevingsprocedure enz.) en de rechtsgrondslag.

De meeste van deze procedures zijn interinstitutioneel, d.w.z. er zijn minstens twee EU-instellingen bij betrokken.

EUR-Lex biedt ook toegang tot een aantal interne procedures van sommige Europese instellingen/organen.

Hoe kunt u zoeken in deze rubriek?

In het kader aan de linkerkant van deze pagina vindt u verschillende zoekmogelijkheden:

  • Met Zoeken in de wet- en regelgevingsprocedures komt u bij een uitgebreid zoekformulier dat veel opties biedt, zoals zoeken op de interinstitutionele referentie van de procedure, het soort procedure, een specifieke gebeurtenis tijdens de procedure of de status van de procedure. Er wordt alleen gezocht binnen de rubriek “wet- en regelgevingsprocedures”.
  • Via de link Pas verschenen komt u op een pagina met alle procedures die de laatste veertien dagen in deze rubriek zijn gepubliceerd.

Zoekt u een wet- en regelgevingsprocedure die aan een document gekoppeld is, dan kan dat ook via de tab “Procedure” in het kader links op de desbetreffende documentpagina.

Wilt u de voortgang van een wet- en regelgevingsprocedure volgen, dan kunt u op de documentpagina een kennisgeving (RSS-feed) aanmaken via de link “Deze procedure volgen” in het kader links. Telkens wanneer zich een nieuw feit in verband met die procedure voordoet, krijgt u daarvan bericht.