EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Нормотворчески процедури

В този раздел можете да намерите информация за процедурите, водещи до приемането на правни актове от европейските институции. EUR-Lex ви дава достъп до етапите на процедурата и до свързаните с тях документи. Предоставена е и допълнителна информация, като например състоянието на процедурата (текуща, приключила, спряна), вид на процедурата (напр. обикновена законодателна процедура, незаконодателна процедура и др.), правно основание и др.

Повечето от тези процедури са междуинституционални, т.е. в тях участват най-малко две институции на ЕС.

EUR-Lex също така дава достъп до редица процедури, които са вътрешни за някои европейски институции/органи.

Как да търсите в този раздел?

Лявата част на тази страница дава достъп до няколко инструмента за търсене.

  • Търсенето в законодателни процедури пренасочва към формуляр за разширено търсене, който предлага много възможности, като например търсене по междуинституционалния референтен номер на процедурата, вид процедура, конкретно събитие в процедурата или статус на процедурата. Търсенето ще се извършва само в колекцията „Нормотворчески процедури“.
  • Търсенето за Публикувано наскоро дава достъп до всички процедури, публикувани в този раздел през последните 14 дни.

Можете също така да намерите законодателна процедура, свързана с документ, като щракнете върху раздел „Процедура“ в лявата част на страницата на съответния документ.

За да следите напредъка на нормотворческата процедура, създайте сигнал (RSS емисия), като щракнете върху Проследете тази процедура вляво на страницата на документа. Ще бъдете уведомявани всеки път, когато има ново събитие за тази конкретна процедура.