EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Ħarsa ġenerali kronoloġika


Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ĠU L 29, 31.1.2020
Dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit ĠU C 34, 31.1.2020
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016)
Trattat dwar Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Verżjoni konsolidata 2016)
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea (2016) ĠU C 202, 7.6.2016
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2012)
ĠU C 326, 26.10.2012
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2012)
ĠU C 326, 26.10.2012
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Verżjoni konsolidata 2012)
ĠU C 326, 26.10.2012
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2012) ĠU C 326, 26.10.2012, p. 391–407
Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012)
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2010) ĠU C 83, 30.3.2010
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Verżjoni konsolidata 2010) ĠU C 84, 30.3.2010
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2010) ĠU C 83, 30.3.2010
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2010) ĠU C 83, 30.3.2010
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2008) ĠU C 115, 9.5.2008
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2008) ĠU C 115, 9.5.2008
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2007)
Trattat ta' Lisbona (2007) ĠU C 306, 17.12.2007
Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (2005)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni konsolidata 2006) ĠU C 321E, 29.12.2006
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2006) ĠU C 321E, 29.12.2006
Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa (2004) ĠU C 310, 16.12.2004
Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa (draft 2003)
Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni konsolidata 2002)
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2002)
Trattat ta’ Nizza (2001)
Konvenzjoni ta' Schengen (1985)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni konsolidata 1997)
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 1997)
Trattat ta’ Amsterdam (1997)
Trattat ta' adeżjoni tal-Awstrija, Finlandja u l-Iżvezja (1994)
Act amending the Protocol on the Statute of the European Investment Bank empowering the Board of Governors to establish a European Investment Fund (1993)
Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1992)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni konsolidata 1992)
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (1992)
Att uniku Ewropew (1986)
Trattat ta' adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall (1985)
Trattat ta' Greenland (1984)
Trattat ta' adeżjoni tal-Greċja (1979)
Trattat li jemenda ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment (1975)
Trattat li jemenda ċerti disposizzjonijiet tal-baġit (1975)
Trattat ta' adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1972)
Trattat li jemenda ċertu disposizzjonijiet tal-baġit (1970)
Trattat li jgħaqqad (1965)
Protokoll dwar l-Antilli Olandiżi (1962)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (1957)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (1957)
Konvenzjoni dwar ċerti istituzzjonijiet komuni għall-Komunitajiet Ewropej (1957)
It-Trattat li jemenda t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (1956)
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (1951)

Trattat ta' adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1972)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1972)
L-opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Jannar 1972 dwar l-applikazzjoni mal-Komunitajiet Ewropej tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tat-22 ta’ Jannar 1972 dwar l-adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mal-Komunità Ekonomika Ewropea u mal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tat-22 ta’ Jannar 1972 dwar l-adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar
Azzjoni reġjonali awtonoma
Trattat ta' adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (Deċiżjoni adottata fl-1973)
Id-Dikjarazzjoni mill-Gvern tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq dwar id-definizzjoni tat-terminu “ċittadini” (1983)

Trattat ta' adeżjoni tal-Greċja (1979)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni tal-Greċja (1979)
L-opinjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Mejju 1979 dwar l-applikazzjoni għall-adeżjoni tal-Komunitajiet Ewropej mir-Repubblika Ellenika
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-24 ta’ Mejju 1979 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-24 ta’ Mejju 1979 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Komunità Ekonomika Ewropea u mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar

Trattat ta' adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall (1985)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall (1985)
L-opinjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Mejju 1985 dwar l-applikazzjoni għall-adeżjoni mal-Komunitajiet Ewropej tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-11 ta’ Ġunju 1985 dwar l-adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-11 ta’ Ġunju 1985 dwar l-ammissjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Komunità Ekonomika Ewropea

Trattat ta' adeżjoni tal-Awstrija, Finlandja u l-Iżvezja (1994)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni tal-Awstrija, Finlandja u l-Iżvezja (1994)
L-Opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 1994 dwar l-applikazzjonijiet għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea mir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tan-Norveġja
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Renju tan-Norveġja biex isir membru tal-Unjoni Ewropea
Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Awstrija biex issir membru tal-Unjoni Ewropea
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Finlandja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Renju tal-Iżvezja biex isir membru tal-Unjoni Ewropea
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Minuti tal-iffirmar
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-1 ta’ Jannar 1995 li taġġusta l-istrumenti li jikkonċernaw l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda mal-Unjoni Ewropea

Konvenzjoni ta' Schengen (1985)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Konvenzjoni ta' Schengen (1985)
Ftehim bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija ftit ftit tal-kontroll fuq il-fruntieri komuni
Il-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija bil-mod ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom
Ftehim dwar l-isħubija tar-Repubblika Taljana għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija bil-mod ta' kontrolli fuq il-fruntjieri komuni tagħhom, iffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Renju ta' Spanja għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, iffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990, li fiha ssieħbet ir-Repubblika Taljana bi Ftehim iffirmat f'Pariġi fis-27 ta' Novembru 1990
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Portugall għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija gradwali ta' kontrolli fil-fruntieri komuni iffirmat f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990, li fih ir-Repubblika Taljana ssieħbet permezz tal-Ftehim iffirmat f'Pariġi fis-27 ta' Novembru 1990
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli mal-fruntieri komuni ffirmat f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990, li fih ir-Repubblika ta' l-Italja ssieħbet permezz tal-Ftehim iffirmat f'Pariġi fis-27 ta' Novembru 1990, u li fih ir-Renju ta Spanja u r-Republika Ellenika ssieħbu permezz tal-Ftehim iffrmati f'Bonn fil-25 ta' Ġunju 1991
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija gradwali ta' kontrolli fil-fruntieri komuni iffirmat f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990, li fih ir-Repubblika Taljana, ir-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Ellenika aderixxew permezz tal-Ftehim iffirmati fis-27 ta' Novembru 1990 fil-25 ta' Ġunju 1991 u fis-6 ta' Novembru 1992 rispettivament
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli fuq il-fruntieri komuni firmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990
Ftehim dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Finlandja għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzoni gradwali tal-kontrolli mal-fruntieri komuni ffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990
Sustanzi perikolużi

Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003) ĠU L 236, 23.9.2003
Opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2003 dwar l-applikazzjonijiet għall-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea mir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka ĠU L 236, 23.9.2003, p. 3–4
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika Ċeka biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 5
Setturi oħra ta’ armonizzazzjoni tal-liġijiet ĠU L 236, 23.9.2003, p. 6
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' Ċipru biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 7
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 8
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Litwanja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 9
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' l-Ungerija biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 10
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' Malta biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 11
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Polonja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 12
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tas-Slovenja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 13
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika Slovakka biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 14
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tad-14 ta' April 2003 dwar id-dħul tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka għall-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 15
AVVIŻ dwar id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' l-Adeżjoni ĠU L 236, 23.9.2003, p. 16
Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003): Suq Intern: Politika ta’ l-Intrapriża ĠU C 227E, 23.9.2003

Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (2005)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat ta' adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (2005) ĠU L 157, 21.6.2005
Opinjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Frar 2005 dwar l-applikazzjonijiet ta’ adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ĠU L 157, 21.6.2005, p. 3–4
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tal-Bulgarija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 5–6
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tar-Rumanija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 7–8
Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea 25 ta' April 2005 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 9
Varji ĠU L 157, 21.6.2005, p. 10
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2007)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2007) ĠU C 303, 14.12.2007
Spjegazzjonijiet dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (2007) ĠU C 303, 14.12.2007

Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012) ĠU L 112, 24.4.2012
Opinjoni tal-Kummissjoni tat- 12 ta’ Ottubru 2011 dwar l-applikazzjoni ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Kroazja ĠU L 112, 24.4.2012, p. 3–4
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal- 1 ta' Diċembru 2011 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea ĠU L 112, 24.4.2012, p. 5
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-5 ta' Diċembru 2011 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea ĠU L 112, 24.4.2012, p. 6

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016) ĠU C 202, 7.6.2016
Werrej ĠU C 202, 7.6.2016, p. 3–12
Preamboli ĠU C 202, 7.6.2016, p. 49
Artikoli (1-358)
ĠU C 202, 7.6.2016, p. 50–199
Protokolli (1-37) ĠU C 202, 7.6.2016, p. 203–328
Anness I ĠU C 202, 7.6.2016, p. 331–334
Anness II ĠU C 202, 7.6.2016, p. 336
Dikjarazzjonijiet (1-65)
ĠU C 202, 7.6.2016, p. 337–359
Tabella ta' korrispondenza ĠU C 202, 7.6.2016, p. 366–388

Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat dwar l−Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata 2016) ĠU C 202, 7.6.2016
Statistics ĠU C 202, 7.6.2016, p. 3–12
Preamboli ĠU C 202, 7.6.2016, p. 15–16
Artikoli (1-55) ĠU C 202, 7.6.2016, p. 16–45
Protokolli (1-37) ĠU C 202, 7.6.2016, p. 203–328
Dikjarazzjonijiet (1-65)
ĠU C 202, 7.6.2016, p. 337–359
Prinċipji ġenerali, programmi u statistika ĠU C 202, 7.6.2016, p. 361–366

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Verżjoni konsolidata 2016)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Verżjoni konsolidata 2016) ĠU C 202, 7.6.2016
Werrej ĠU C 202, 7.6.2016, p. 3–4
Preamboli ĠU C 202, 7.6.2016, p. 5
Artikoli (1-225)
ĠU C 202, 7.6.2016, p. 5–52
Anness I ĠU C 202, 7.6.2016, p. 54–57
Anness II ĠU C 202, 7.6.2016, p. 58
Anness III ĠU C 202, 7.6.2016, p. 59
Anness IV ĠU C 202, 7.6.2016, p. 60–65
Protokolli (1-6) ĠU C 202, 7.6.2016, p. 69–112