EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Chronologinė apžvalga


Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos OL L 29, 31.1.2020
Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai OL C 34, 31.1.2020
Europos Sąjungos sutartis (Suvestinė redakcija 2016)
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2016)
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Suvestinė redakcija 2016)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2016) OL C 202, 7.6.2016
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2012 m. suvestinė redakcija)
OL C 326, 26.10.2012
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2012 m. suvestinė redakcija)
OL C 326, 26.10.2012
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (2012 m. suvestinė redakcija)
OL C 326, 26.10.2012
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2012) OL C 326, 26.10.2012[, p. 391—407
Kroatijos stojimo sutartis (2012)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2010) OL C 83, 30.3.2010
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (2010 m. suvestinė redakcija) OL C 84, 30.3.2010
Europos Sąjungos sutartis (2010 m. suvestinė redakcija) OL C 83, 30.3.2010
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2010 m. suvestinė redakcija) OL C 83, 30.3.2010
Europos Sąjungos sutartis (2008 m. suvestinė redakcija) OL C 115, 9.5.2008
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2008 m. suvestinė redakcija) OL C 115, 9.5.2008
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2007)
Lisabonos sutartis (2007) OL C 306, 17.12.2007
Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartis (2005)
Europos bendrijos steigimo sutartis (2006 m. suvestinė redakcija) OL C 321E, 29.12.2006
Europos Sąjungos sutartis (2006 m. suvestinė redakcija) OL C 321E, 29.12.2006
Sutartis dėl Konstitucijos Europai (2004) OL C 310, 16.12.2004
Sutartis dėl Konstitucijos Europai (draft 2003)
Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis (2003)
Europos bendrijos steigimo sutartis (2002 m. suvestinė redakcija)
Europos Sąjungos sutartis (2002 m. suvestinė redakcija)
Nicos sutartis (2001)
Šengeno konvencija (1985)
Europos bendrijos steigimo sutartis (1997 m. suvestinė redakcija)
Europos Sąjungos sutartis (1992 m. suvestinė redakcija)
Amsterdamo sutartis (1997)
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo sutartis (1994)
Aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos investicijų banko statuto ir Valdytojų taryba įgaliojama įsteigti Europos investicijų fondą (1993 m.)
Europos ekonominės erdvės susitarimas (1992)
Europos bendrijos steigimo sutartis (1992 m. suvestinė redakcija)
Europos Sąjungos sutartis (1992)
Suvestinis Europos aktas (1986)
Ispanijos ir Portugalijos stojimo sutartis (1985)
Grenlandijos sutartis (1984)
Graikijos stojimo sutartis (1979)
Sutartis, iš dalies pakeičianti kai kurias Protokolo dėl Europos investicijų banko statuto nuostatas (1975 m.)
Sutartis, iš dalies keičianti tam tikras finansines nuostatas (1975)
Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimo sutartis (1972)
Sutartis, iš dalies keičianti tam tikras biudžetines nuostatas (1970)
Sujungimo sutartis (1965)
Protokolas dėl Nyderlandų Antilų (1962)
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (1957)
Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (1957)
Konvencija dėl tam tikrų Europos Bendrijų bendrų institucijų (1957 m.)
Sutartis, kuria pakeičiama Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis (1956 m.)
Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis (1951)

Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimo sutartis (1972)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimo sutartis (1972)
1972 m. sausio 19 d. Komisijos nuomonė dėl Danijos Karalystės, Airijos, Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo į Europos Bendrijas paraiškos
1972 m. sausio 22 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Danijos Karalystės, Airijos, Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją
1972 m. sausio 22 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Danijos Karalystės, Airijos, Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo į Europos anglių ir plieno bendriją
Pasikeitimas laiškais pinigų klausimais
Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimo sutartis (1973 m. derinantis sprendimas)
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės deklaracija dėl termino „piliečiai“ apibrėžimo (1983 m.)

Graikijos stojimo sutartis (1979)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Graikijos stojimo sutartis (1979)
1979 m. gegužės 23 d. Komisijos nuomonė dėl Graikijos Respublikos paraiškos dėl stojimo į Europos Bendrijas
1979 m. gegužės 24 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Graikijos Respublikos stojimo į Europos anglių ir plieno bendriją
1979 m. gegužės 24 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Graikijos Respublikos priėmimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją

Ispanijos ir Portugalijos stojimo sutartis (1985)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Ispanijos ir Portugalijos stojimo sutartis (1985)
1985 m. gegužės 31 d. Komisijos nuomonė dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos paraiškos dėl stojimo į Europos Bendrijas
1985 m. birželio 11 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos anglių ir plieno bendriją
1985 m. birželio 11 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimas dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos priėmimo į Europos ekonominę bendriją

Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo sutartis (1994)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo sutartis (1994)
1994 m. balandžio 19 d. Komisijos nuomonė dėl Austrijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės paraiškų dėl stojimo į Europos Sąjungą
1994 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Norvegijos Karalystės paraiškos tapti Europos Sąjungos nare
1994 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Austrijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare
1994 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Suomijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare
1994 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Švedijos Karalystės paraiškos tapti Europos Sąjungos nare
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Pasirašymo protokolas
1995 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas, kuriuo patikslinami naujų valstybių narių stojimo į Europos Sąjungą dokumentai

Šengeno konvencija (1985)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Šengeno konvencija (1985)
Susitarimas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo
Konvencija dėl Šengeno susitarimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo
Susitarimas dėl Italijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo
Susitarimas dėl Ispanijos karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika
Susitarimas dėl Portugalijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika
Susitarimas dėl Graikijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika
Susitarimas dėl Austrijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika ir Graikijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. atitinkamai pasirašytais Susitarimais
Susitarimas dėl Danijos karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo
Susitarimas dėl Suomijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo
Pavojingosios medžiagos

Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis (2003)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis (2003) OL L 236, 23.9.2003
Komisijos Nuomonė 2003 m. vasario 19 d. dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos paraiškų stoti į Europos Sąjungą OL L 236, 23.9.2003[, p. 3—4
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Čekijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 5
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Estijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 6
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Kipro Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 7
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Latvijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 8
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 9
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Vengrijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 10
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Maltos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 11
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Lenkijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 12
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 13
Europos Parlamento teisinę galią turinti rezoliucija dėl Slovakijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 236, 23.9.2003[, p. 14
Europos Sąjungos Tarybos sprendimas 2003 m. balandžio 14 d. dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą OL L 236, 23.9.2003[, p. 15
PRANEŠIMAS dėl Stojimo sutarties įsigaliojimo OL L 236, 23.9.2003[, p. 16
Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis (2003): Vidaus rinka: su įmonėmis susijusi politika OL C 227E, 23.9.2003

Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartis (2005)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartis (2005) OL L 157, 21.6.2005
Komisijos nuomonė 2005 m. vasario 22 d. dėl Bulgarijos ir Rumunijos prašymų stoti į Europos Sąjungą OL L 157, 21.6.2005[, p. 3—4
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Bulgarijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 157, 21.6.2005[, p. 5—6
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Rumunijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare OL L 157, 21.6.2005[, p. 7—8
2005 m. balandžio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą OL L 157, 21.6.2005[, p. 9
Įvairūs OL L 157, 21.6.2005[, p. 10
Pirminės teisės pakeitimai, susiję su Bulgarijos respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą OL C 321E, 29.12.2006[, p. 325—331
Pirminės teisės pakeitimai, susiję su Bulgarijos respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą OL C 321E, 29.12.2006[, p. 325—331
Pirminės teisės pakeitimai, susiję su Bulgarijos respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą OL C 321E, 29.12.2006[, p. 325—331
Pirminės teisės pakeitimai, susiję su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą OL C 321E, 29.12.2006[, p. 325—331

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2007)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2007) OL C 303, 14.12.2007
Su pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai (2007 m.) OL C 303, 14.12.2007

Kroatijos stojimo sutartis (2012)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Kroatijos stojimo sutartis (2012) OL L 112, 24.4.2012
2011 m. spalio 12 d. Komisijos nuomonė dėl Kroatijos Respublikos prašymo stoti į Europos Sąjungą OL L 112, 24.4.2012[, p. 3—4
2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą OL L 112, 24.4.2012[, p. 5
2011 m. gruodžio 5 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą OL L 112, 24.4.2012[, p. 6

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2016 m. suvestinė redakcija)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (2016 m. suvestinė redakcija) OL C 202, 7.6.2016
Turinys OL C 202, 7.6.2016[, p. 3—12
Preambulė OL C 202, 7.6.2016[, p. 49
Straipsniai (1-358)
OL C 202, 7.6.2016[, p. 50—199
Protokolai (1-37) OL C 202, 7.6.2016[, p. 203—328
I priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 331—334
II priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 336
Deklaracijos (1-65)
OL C 202, 7.6.2016[, p. 337—359
Atitikties lentelės OL C 202, 7.6.2016[, p. 366—388

Europos Sąjungos sutartis (Suvestinė redakcija 2016)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Europos Sąjungos sutartis (Suvestinė redakcija 2016) OL C 202, 7.6.2016
Statistika OL C 202, 7.6.2016[, p. 3—12
Preambulė OL C 202, 7.6.2016[, p. 15—16
Straipsniai (1-55) OL C 202, 7.6.2016[, p. 16—45
Protokolai (1-37) OL C 202, 7.6.2016[, p. 203—328
Deklaracijos (1-65)
OL C 202, 7.6.2016[, p. 337—359
Bendrieji principai, programos ir statistika OL C 202, 7.6.2016[, p. 361—366

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Suvestinė redakcija 2016)

Dokumento pavadinimas ir metai Oficialusis leidinys
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Suvestinė redakcija 2016) OL C 202, 7.6.2016
Turinys OL C 202, 7.6.2016[, p. 3—4
Preambulė OL C 202, 7.6.2016[, p. 5
Straipsniai (1-225)
OL C 202, 7.6.2016[, p. 5—52
I priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 54—57
II priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 58
I priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 59
II priedas OL C 202, 7.6.2016[, p. 60—65
Protokolai (1-6) OL C 202, 7.6.2016[, p. 69—112