Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Хронологичен преглед


Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Харта на основните права на Европейския съюз (2012 г.) OB C 326, 26.10.2012г., стр. 391—407
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2010 г.) OB C 84, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)
Договор от Лисабон (2007 г.) OB C 306, 17.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Конституция за Европа (2004 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Конституция за Европа (ПРОЕКТ 2003)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор от Ница (2001 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор от Амстердам (1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Договор за изменение на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка, оправомощаващ Съвета на гуверньорите да създаде Европейски инвестиционен фонд (1993 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Споразумение за Европейското икономическо пространство (1992)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Единен европейски акт (1986 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Договор за Гренландия (1984 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Договор за изменение на някои разпоредби на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за изменение на някои финансови разпоредби (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Договор за изменение на някои бюджетни разпоредби (1970 г.)
Договор за сливане (1965 г.)
Протокол относно Нидерландските Антили (1962 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (1957 г.)
Договор за създаване на Европейската икономическа общност (1957 г.)
Конвенция за някои общи институции на Европейските общности (1957 г.)
Договор за изменение на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1956 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1951 г.)

Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Становище на Комисията от 19 януари 1972 г. относно молбите на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Размяна на писма по парични въпроси
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (Решение за привеждане в съответствие, 1973 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно определението на понятието „граждани“ (1983 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Становище на Комисията от 23 май 1979 г. относно молбата на Република Гърция за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно присъединяването на Република Гърция към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно приемането на Република Гърция в Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Становище на Комисията от 31 май 1985 г. относно молбите на Кралство Испания и Португалската република за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно приемането на Кралство Испания и Португалската република в Европейската икономическа общност
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Становище на Комисията от 19 април 1994 г. относно молбите на Република Австрия, Кралство Швеция, Република Финландия и Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Австрия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Финландия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Швеция за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Протокол от подписването
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 1995 г. за коригиране на инструментите относно присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Шенгенско споразумение (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъeдиняването на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Португалската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Австрия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Становище на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно молбите за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Чешката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Естония за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Кипър за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Латвия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Литва за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Унгария за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Малта за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Полша за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Словения за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Словашката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 14 април 2003 г. относно приемането на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.): Допълнения
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.) OB L 157, 21.6.2005
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 г. относно молбите на Република България и Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 3—4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 5—6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 7—8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2005 г. относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване OB L 157, 21.6.2005г., стр. 10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Разяснения относно Хартата на основните права (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.) OB L 112, 24.4.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 3—4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия OB L 112, 24.4.2012г., стр. 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-358)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 50—199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 203—328
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 202, 7.6.2016г., стр. 331—334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 202, 7.6.2016г., стр. 336
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—359
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 366—388
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 15—16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-52) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 16—45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 203—328
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—359
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 361—366
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-225)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 5—52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 202, 7.6.2016г., стр. 54—57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 202, 7.6.2016г., стр. 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение III OB C 202, 7.6.2016г., стр. 59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение IV OB C 202, 7.6.2016г., стр. 60—65
Протоколи (1-6) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 69—112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)