Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Хронологичен преглед


Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2016 г.) OB C 202, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.) OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Харта на основните права на Европейския съюз (2012 г.) OB C 326, 26.10.2012, p. 391-407
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2010 г.) OB C 84, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)
Договор от Лисабон (2007 г.) OB C 306, 17.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Конституция за Европа (2004 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Договор за създаване на Конституция за Европа (ПРОЕКТ 2003)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор от Ница (2001 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор от Амстердам (1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Act amending the Protocol on the Statute of the European Investment Bank empowering the Board of Governors to establish a European Investment Fund (1993)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Споразумение за Европейското икономическо пространство (1992)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Единен европейски акт (1986 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Договор за Гренландия (1984 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Договор за изменение на някои разпоредби на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за изменение на някои финансови разпоредби (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Договор за изменение на някои бюджетни разпоредби (1970 г.)
Договор за сливане (1965 г.)
Протокол относно Нидерландските Антили (1962 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (1957 г.)
Договор за създаване на Европейската икономическа общност (1957 г.)
Конвенция за някои общи институции на Европейските общности (1957 г.)
Treaty amending the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (1956)
Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1951 г.)

Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Становище на Комисията от 19 януари 1972 г. относно молбите за присъединяване към Европейските общности на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Exchange of letters on monetary questions
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (Решение за привеждане в съответствие, 1973 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Declaration by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals' (1983)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Commission opinion of 23 May 1979 on the application for accession to the European Communities by the Hellenic Republic
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Decision of the Council of the European Communities of 24 May 1979 on the accession of the Hellenic Republic to the European Coal and Steel Community
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Decision of the Council of the European Communities of 24 May 1979 on the admission of the Hellenic Republic to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Commission opinion of 31 May 1985 on the application for accession to the European Communities by the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Decision of the Council of the European Communities of 11 June 1985 on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Coal and Steel Community
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Decision of the Council of the European Communities of 11 June 1985 on the admission of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Economic
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Commission Opinion of 19 April 1994 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Austria, the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland and the Kingdom of Norway
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Kingdom of Norway to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Австрия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Republic of Finland to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Kingdom of Sweden to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Minutes of the signing
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Decision of the Council of the European Union of 1 January 1995 adjusting the instruments concerning the accession of new Member States to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Шенгенско споразумение (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъeдиняването на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Португалската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Австрия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Споразумение за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Становище на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно молбите за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Чешката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
European Parliament legislative resolution on the application by the Republic of Estonia to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Кипър за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Латвия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Литва за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Унгария за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Малта за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Полша за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Словения за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Словашката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 14 април 2003 г. относно приемането на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.): Допълнения
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.) OB L 157, 21.6.2005
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Commission opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania OB L 157, 21.6.2005, page 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 5-6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 7-8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2005 г. относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване OB L 157, 21.6.2005, page 10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Разяснения относно Хартата на основните права (2007) OB C 303, 14.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.) OB L 112, 24.4.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012, page 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия OB L 112, 24.4.2012, page 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012, page 6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.) OB C 202, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 07.06.2016, p. 3-12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 07.06.2016, p. 49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-358)
OB C 202, 07.06.2016, p. 50-199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 07.06.2016, p. 203-328
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 202, 07.06.2016, p. 331-334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 202, 07.06.2016, p. 336
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 07.06.2016, p. 337-359
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 07.06.2016, p. 366-388
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 07.06.2016, p. 3-12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 07.06.2016, p. 15-16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-52) OB C 202, 07.06.2016, p. 16-45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 07.06.2016, p. 203-328
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 07.06.2016, p. 337-359
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 07.06.2016, p. 361-366
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.) OB C 203, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 203, 07.06.2016, p. 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 203, 07.06.2016, p. 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-225)
OB C 203, 07.06.2016, p. 5-52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 203, 07.06.2016, p. 54-57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 203, 07.06.2016, p. 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение III OB C 203, 07.06.2016, p. 59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение IV OB C 203, 07.06.2016, p. 60-65
Протоколи (1-6) OB C 203, 07.06.2016, p. 69-112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)