EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Overige verdragen en protocollen

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007)

Titel en jaar van het document Publicatieblad EUR-Lex
(Celex-nummer)
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007) PB C 303 van 14.12.2007 12007P/TXT
Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (2007) PB C 303 van 14.12.2007 32007X1214(01)

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Titel en jaar van het document Publicatieblad
Akkoord — Inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie PB L 29 van 31.1.2020
Politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk PB C 34 van 31.1.2020

Schengen-uitvoeringsovereenkomst (1985)

Titel en jaar van het document Publicatieblad EUR-Lex
(Celex-nummer)
Schengen-uitvoeringsovereenkomst (1985) PB L 239 van 22.9.2000
Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(01)
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(02)
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(03)
Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(04)
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(05)
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(06)
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(07)
vereenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(08)
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(09)
Gevaarlijke stoffen PB L 239 van 22.9.2000 42000A0922(10)

Verdragen - Overige verdragen en protocollen

Titel en jaar van het document Publicatieblad EUR-Lex
(Celex-nummer)
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2012) PB C 326 van 26.10.2012 12012P/TXT
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (geconsolideerde versie 2012) PB C 327 van 26.10.2012 12012A/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2012) PB C 326 van 26.10.2012 12012M/TXT
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2012) PB C 326 van 30.3.2010 12012E/TXT
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2010) PB C 83 van 30.3.2010 12010P/TXT
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (geconsolideerde versie 2010) PB C 84 van 30.3.2010 12010A/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2010) PB C 83 van 30.3.2010 12010M/TXT
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2010) PB C 83 van 30.3.2010 12010E/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2008) PB C 115 van 9.5.2008 12008M/TXT
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2008) PB C 115 van 9.5.2008 12008E/TXT
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007)
Verdrag van Lissabon (2007) PB C 306 van 17.12.2007 12007L/TXT
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie 2006) PB C 321E van 29.12.2006 12006E/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2006) PB C 321E van 29.12.2006 12006M/TXT
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2004) PB C 310 van 16.12.2004 12004V/TXT
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (ONTWERP 2003) PB C 169 van 18.7.2003 52003XX0718(01)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie 2002) PB C 325 van 24.12.2002 12002E/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2002) PB C 80 van 10.3.2001 12002M/TXT
Verdrag van Nice (2001) PB C 80 van 10.3.2001 12001C/TXT
Schengen-uitvoeringsovereenkomst (1985)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie 1997) PB C 340 van 10.11.1997 11997E/TXT
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 1997) PB C 340 van 10.11.1997 11997M/TXT
Verdrag van Amsterdam (1997) PB C 340 van 10.11.1997 11997D/TXT
Akte tot wijziging van het Protocol betreffende de Statuten van de Europese Investeringsbank waarbij de Raad van Gouverneurs de bevoegdheid wordt verleend tot de oprichting van een Europees Investeringsfonds (1993) PB C 173 van 7.7.1994 11993X/TXT
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (1992) PB L 1 van 3.1.1994 21994A0103(01)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie 1992) PB C 224 van 31.8.1992 11992E/TXT
Europese Akte (1986) PB L 169 van 26.6.1987 11986U/TXT
Verdrag Groenland (1984) PB L 29 van 1.2.1985 11985G/TXT
Verdrag houdende wijziging van een aantal bepalingen van het Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank (1975) PB L 91 van 6.4.1978 11975X/TXT
Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen (1975) PB L 359 van 31.12.1977 11975R/TXT
Verdrag houdende wijziging van een aantal budgettaire bepalingen (1970) PB L 2 van 2.1.1971 11970F/TXT
Fusieverdrag (1965) PB P 152 van 13.7.1967 11965F/TXT
Protocol Nederlandse Antillen (1962) PB P 150 van 1.10.1964 11962E/TXT
OVEREENKOMST BETREFFENDE BEPAALDE INSTELLINGEN WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN (1957) 11957K/TXT
Treaty amending the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (1956) 11956K/TXT