Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Други договори и протоколи

Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007 12007P/TXT
Разяснения относно Хартата на основните права (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
32007X1214(01)

Шенгенско споразумение (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
/
Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(01)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(02)
Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(03)
Споразумение за присъeдиняването на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(04)
Споразумение за присъединяването на Португалската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(05)
Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(06)
Споразумение за присъединяването на Република Австрия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(07)
Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(08)
Споразумение за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(09)
Споразумение за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
42000A0922(10)

Договори - Други договори и протоколи

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Харта на основните права на Европейския съюз (2012 г.) OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12012P/TXT
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2012 г.) OB C 327, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12012A/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.) OB C 326, 26.10.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12012M/TXT
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.) OB C 326, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12012E/TXT
Харта на основните права на Европейския съюз (2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12010P/TXT
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2010 г.) OB C 84, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12010A/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12010M/TXT
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12010E/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12008M/TXT
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12008E/TXT
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)
Договор от Лисабон (2007 г.) OB C 306, 17.12.2007
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12007L/TXT
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12006E/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2006 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12006M/TXT
Договор за създаване на Конституция за Европа (2004 г.)
Не съществува на български език
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12004V/TXT
Договор за създаване на Конституция за Европа (ПРОЕКТ 2003)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003XX0718(01)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
12002E/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2002 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
12002M/TXT
Договор от Ница (2001 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
12001C/TXT
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
11997E/TXT
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
11997M/TXT
Договор от Амстердам (1997 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
11997D/TXT
Договор за изменение на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка, оправомощаващ Съвета на гуверньорите да създаде Европейски инвестиционен фонд (1993 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11993X/TXT
Споразумение за Европейското икономическо пространство (1992)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
21994A0103(01)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11992E/TXT
Единен европейски акт (1986 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11986U/TXT
Договор за Гренландия (1984 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11985G/TXT
Договор за изменение на някои разпоредби на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11975X/TXT
Договор за изменение на някои финансови разпоредби (1975 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11975R/TXT
Договор за изменение на някои бюджетни разпоредби (1970 г.)
Не съществува на български език
(DE, FR, IT, NL)
11970F/TXT
Договор за сливане (1965 г.)
Не съществува на български език
(DE, FR, IT, NL)
11965F/TXT
Протокол относно Нидерландските Антили (1962 г.)
Не съществува на български език
(DE, FR, IT, NL)
11962E/TXT
Конвенция за някои общи институции на Европейските общности (1957 г.) / 11957K/TXT
Договор за изменение на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1956 г.) / 11956K/TXT