Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Tratatele fondatoare

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial EUR-Lex
(Număr CELEX)
Tratat privind Uniunea Europeană (1992)
Nu este disponibil în română
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11992M/TXT
Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene (1957) / 11957E/TXT
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (1957) / 11957A/TXT
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (1951) 11951K/TXT