EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Gällande fördrag

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. I fördraget fastställs EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. EU får bara vidta åtgärder som har stöd i fördragen.

Fördragen ändras för att göra EU effektivare och öppnare, förbereda EU för fler medlemmar och införa nya samarbetsområden.

EUR-Lex innehåller grundfördragen, ändringsfördragen och anslutningsfördragen och dessutom vissa protokoll.

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version 2016)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning
Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version 2016) EGT C 202, 7.6.2016
Ingress EGT C 202, 7.6.2016, s. 15–16
Artiklarna (1-55) EGT C 202, 7.6.2016, s. 16–45
Protokoll (1-37) EGT C 202, 7.6.2016, s. 201–329
Förklaringar (1-65)
EGT C 202, 7.6.2016, s. 337–361
Jämförelsetabeller EGT C 202, 7.6.2016, s. 363–368

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2016)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2016) EGT C 202, 7.6.2016
Ingress EGT C 202, 7.6.2016, s. 47
Artiklarna (1-358)
EGT C 202, 7.6.2016, s. 47–199
Protokoll (1-37) EGT C 202, 7.6.2016, s. 201–329
Bilaga I EGT C 202, 7.6.2016, s. 333–335
Bilaga II EGT C 202, 7.6.2016, s. 336
Förklaringar (1-65) EGT C 202, 7.6.2016, s. 337–361
Jämförelsetabeller EGT C 202, 7.6.2016, s. 368–390

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (konsoliderad version 2016)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning
Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (konsoliderad version 2016) EGT C 203, 7.6.2016
Ingress EGT C 203, 7.6.2016, s. 5
Artiklarna (1-225)
EGT C 203, 7.6.2016, s. 5–52
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) EGT C 203, 7.6.2016, s. 54–57
Bilaga II EGT C 203, 7.6.2016, s. 58
Bilaga III EGT C 203, 7.6.2016, s. 59
Bilaga IV EGT C 203, 7.6.2016, s. 60–65
Protokoll (1-6) EGT C 203, 7.6.2016, s. 70–107

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2016)