EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Ugovori

Ugovori EU-a obvezujući su sporazumi među državama članicama EU-a. U njima su utvrđeni ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, način donošenja odluka te odnosi između EU-a i njegovih država članica. Svako djelovanje EU-a temelji se na ugovorima.

Promjene ugovora donose se da bi EU bio učinkovitiji i transparentniji, da bi se pripremio za pristupanje novih država članica te da bi se uvela nova područja suradnje.

EUR-Lex sadrži ugovore o osnivanju , izmjenama i pristupanju te neke protokole.

Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena inačica iz 2016.)

Naslov i godina dokumenta Službeni list
Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena inačica iz 2016.) SL C 202, 7.6.2016
Preambula SL C 202, 7.6.2016., str. 15—16
Članci (1-55) SL C 202, 7.6.2016., str. 16—45
Protokoli (1-37) SL C 202, 7.6.2016., str. 201—329
Izjave (1. – 65.)
SL C 202, 7.6.2016., str. 337—361
Tablice ekvivalenata SL C 202, 7.6.2016., str. 363—368

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena inačica iz 2016.)

Naslov i godina dokumenta Službeni list
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena inačica iz 2016.) SL C 202, 7.6.2016
Preambula SL C 202, 7.6.2016., str. 47
Članci (1-358)
SL C 202, 7.6.2016., str. 47—199
Protokoli (1-37) SL C 202, 7.6.2016., str. 201—329
Prilog I. SL C 202, 7.6.2016., str. 333—335
Prilog II. SL C 202, 7.6.2016., str. 336
Izjave (1. – 65.) SL C 202, 7.6.2016., str. 337—361
Tablice ekvivalenata SL C 202, 7.6.2016., str. 368—390

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (pročišćena inačica iz 2016.)

Naslov i godina dokumenta Službeni list
Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (pročišćena inačica iz 2016.) SL C 203, 7.6.2016
Preambula SL C 203, 7.6.2016., str. 5
Članci (1-225)
SL C 203, 7.6.2016., str. 5—52
Prilog I. SL C 203, 7.6.2016., str. 54—57
Prilog II. SL C 203, 7.6.2016., str. 58
Prilog III. SL C 203, 7.6.2016., str. 59
Prilog IV. SL C 203, 7.6.2016., str. 60—65
Protokoli (1-6) SL C 203, 7.6.2016., str. 70—107

Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2016)