Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Действащи договори

Договорите за ЕС представляват обвързващи споразумения между страните – членки на Съюза. С тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между ЕС и неговите страни членки. Всяко действие на ЕС се основава на договорите.

Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка на Съюза за приемането на нови страни членки и въвеждане на нови области на сътрудничество.

EUR-lex съдържа учредителните договори , договорите за изменение и присъединяване , както и някои протоколи.

Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 1—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 15—16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-52) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 16—45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 201—329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 363—368
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 1—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-358)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 47—199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 201—329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 202, 7.6.2016г., стр. 333—335
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 202, 7.6.2016г., стр. 336
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 368—390
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.) OB C 203, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 203, 7.6.2016г., стр. 3—4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 203, 7.6.2016г., стр. 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-225)
OB C 203, 7.6.2016г., стр. 5—52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 203, 7.6.2016г., стр. 54—57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 203, 7.6.2016г., стр. 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение III OB C 203, 7.6.2016г., стр. 59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение IV OB C 203, 7.6.2016г., стр. 60—65
Протоколи (1-6) OB C 203, 7.6.2016г., стр. 70—107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Харта на основните права на Европейския съюз (2016 г.)