Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Действащи договори

Договорите за ЕС представляват обвързващи споразумения между страните – членки на Съюза. С тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между ЕС и неговите страни членки. Всяко действие на ЕС се основава на договорите.

Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка на Съюза за приемането на нови страни членки и въвеждане на нови области на сътрудничество.

EUR-lex съдържа учредителните договори , договорите за изменение и присъединяване , както и някои протоколи.

Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 07.06.2016, p. 1-12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 07.06.2016, p. 15-16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-52) OB C 202, 07.06.2016, p. 16-45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 07.06.2016, p. 201-329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65)
OB C 202, 07.06.2016, p. 337-361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 07.06.2016, p. 363-368
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.) OB C 202, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 202, 07.06.2016, p. 1-12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 202, 07.06.2016, p. 47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-358)
OB C 202, 07.06.2016, p. 47-199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Протоколи (1-37) OB C 202, 07.06.2016, p. 201-329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 202, 07.06.2016, p. 333-335
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 202, 07.06.2016, p. 336
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Декларации (1-65) OB C 202, 07.06.2016, p. 337-361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Таблици на съответствието OB C 202, 07.06.2016, p. 368-390
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.) OB C 203, 07.06.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Съдържание OB C 203, 07.06.2016, p. 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Преамбюл OB C 203, 07.06.2016, p. 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Членове (1-225)
OB C 203, 07.06.2016, p. 5-52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение I OB C 203, 07.06.2016, p. 54-57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение II OB C 203, 07.06.2016, p. 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение III OB C 203, 07.06.2016, p. 59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Приложение IV OB C 203, 07.06.2016, p. 60-65
Протоколи (1-6) OB C 203, 07.06.2016, p. 70-107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Харта на основните права на Европейския съюз (2016 г.)