EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Fördrag

Kroatiens anslutningsfördrag (2012)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Kroatiens anslutningsfördrag (2012) EGT L 112, 24.4.2012 12012J/TXT
Kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Republiken Kroatiens ansökan om anslutning till Europeiska unionen EGT L 112, 24.4.2012, s. 3–4 32012A0424(01)
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen EGT L 112, 24.4.2012, s. 5 52011AP0538
Europeiska unionens råds beslut av den 5 december 2011 om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen EGT L 112, 24.4.2012, s. 6 32012A0424(01)

Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag (2005)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag (2005) EGT L 157, 21.6.2005 12005S/TXT
Kommissionens yttrande av den 22 februari 2005 över Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens ansökan om anslutning till Europeiska unionen EGT L 157, 21.6.2005, s. 3–4 52005DC0055
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Bulgariens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 157, 21.6.2005, s. 5–5 52005AP0118
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Rumäniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 157, 21.6.2005, s. 7–8 52005AP0120
Europeiska unionens råds beslut av den 25 april 2005 om upptagande av Republiken Bulgarien och Rumänien som medlemmar i Europeiska unionen EGT L 157, 21.6.2005, s. 9 32005D0621(01)
Diverse EGT L 157, 21.6.2005, s. 10 32005X0621(01)
Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen EGT C 321E, 29.12.2006, s. 325–331 12006E/APP/01
Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen EGT C 321E, 29.12.2006, s. 325–331 12006E/APP/02
Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen EGT C 321E, 29.12.2006, s. 325–331 12006E/APP/03
Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen EGT C 321E, 29.12.2006, s. 325–331 12006E/APP/04

Anslutningsfördraget för Republiken Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2003)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Anslutningsfördraget för Republiken Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2003) EGT L 236, 23.9.2003 12003T/TXT
Kommissionens yttrande av den 19 februari 2003 över Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens ansökan om anslutning till Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 3–4 52003PC0079
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Tjeckiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 5 52003AP0169
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Österrikes ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 6 52003AP0170
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Cyperns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 7 52003AP0171
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Lettlands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 8 52003AP0172
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 9 52003AP0173
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Ungerns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 10 52003AP0174
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Maltas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 11 52003AP0175
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Polens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 12 52003AP0176
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Sloveniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 13 52003AP0177
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Slovakiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 14 52003AP0178
Beslut av Europeiska unionens råd av den 14 april 2003 om upptagande av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som medlemmar i Europeiska unionen EGT L 236, 23.9.2003, s. 15 32003D0923(01)
Meddelande om ikraftträdandet av anslutningsfördraget EGT L 236, 23.9.2003, s. 16 32003X0923(01)
Anslutningsfördraget för Republiken Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2003) : Den inre marknaden: företagspolitik EGT C 227E, 23.9.2003

Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige (1994)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige (1994) EGT C 241, 29.8.1994 11994N/TXT
Kommissionens yttrande av den 19 april 1994 om Republiken Österrikes, Konungariket Sveriges, Republiken Finlands och Konungariket Norges ansökningar om anslutning till Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 3
Europaparlamentets beslut i lagstiftningsfråga av den 4 maj 1994 om Konungariket Norges ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 4
Europaparlamentets beslut i lagstiftningsfråga av den 4 maj 1994 om Republiken Österrikes ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 5
Europaparlamentets beslut i lagstiftningsfråga av den 4 maj 1994 om Republiken Finlands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 6
Europaparlamentets beslut i lagstiftningsfråga av den 4 maj 1994 om Konungariket Sveriges ansökan om medlemskap i Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 7
Beslut av Europeiska unionens Råd av den 16 maj 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges inträde i Europeiska unionen EGT C 241, 29.8.1994, s. 8
Protokoll om undertecknande EGT C 241, 29.8.1994, s. 402–404 11994N/PV
Europeiska unionens råds beslut av den 1 januari 1995 om anpassning av de dokument som har avseende på nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen EGT L 1, 1.1.1995 31995D0001

Anslutningsfördraget för Spanien och Portugal (1985)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Anslutningsfördraget för Spanien och Portugal (1985) 11985I/TXT
Kommissionens yttrande av den 31 maj 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna 11985I/AVI/COM
Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen 11985I/DEC/KSG
Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om upptagande av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken som medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 11985I/DEC/CEE/EUR

Anslutningsfördraget för Grekland (1979)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Anslutningsfördraget för Grekland (1979) 11979H/TXT
Kommissionens yttrandenav den 23 maj 1979 om Hellenska republikens ansökan till Europeiska gemenskaperna 11979H/AVI/COM
Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen 11979H/DEC/KSG
Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om upptagande av Hellenska republiken som medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 11979H/DEC/CEE/EUR

Anslutningsfördraget för Danmark, Irland och Förenade konungariket (1972)

Dokumentets titel och år EU:s officiella tidning EUR-Lex

(Celexnummer)
Anslutningsfördraget för Danmark, Irland och Förenade konungariket (1972) 11972B/TXT
Kommissionens yttrande av den 19 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna 11972B/AVI/COM
Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 11972B/DEC/CEE/EUR
Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen 11972B/DEC/KSG
Autonoma regionala åtgärder 11972B/ECL
Anslutningsfördraget för Danmark, Irland och Förenade konungariket (Anpassning beslut 1973) 31973D0101(01)
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands regerings förklaring om definitionen av begreppet ”medborgare” (1983) 11983B/AFI/DCL