EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Zmluvy o pristúpení

Zmluva o pristúpení Chorvátska (2012)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Chorvátska (2012) Ú. v. ES L 112, 24.4.2012 12012J/TXT
Stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Chorvátskej republiky o pristúpenie k Európskej únii Ú. v. ES L 112, 24.4.2012, s. 3 – 4 32012A0424(01)
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii Ú. v. ES L 112, 24.4.2012, s. 5 52011AP0538
Rozhodnutie Rady Európskej únie z 5. decembra 2011 o prijatí Chorvátska do Európskej únie Ú. v. ES L 112, 24.4.2012, s. 6 32012A0424(01)

Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska (2005)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska (2005) Ú. v. ES L 157, 21.6.2005 12005S/TXT
Stanovisko Komisie z 22. februára 2005 k žiadostiam Bulharskej a Rumunskej republiky o pristúpenie k Európskej únii Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 3 – 4 52005DC0055
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Bulharska o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 5 – 5 52005AP0118
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Rumunska o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 7 – 8 52005AP0120
Rozhodnutie Rady Európskej únie z 25. apríla 2005 o prijatí Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 9 32005D0621(01)
Rôzne Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 10 32005X0621(01)
Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii Ú. v. ES C 321E, 29.12.2006, s. 325 – 331 12006E/APP/01
Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii Ú. v. ES C 321E, 29.12.2006, s. 325 – 331 12006E/APP/02
Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii Ú. v. ES C 321E, 29.12.2006, s. 325 – 331 12006E/APP/03
Zmeny primárnych právnych predpisov v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii Ú. v. ES C 321E, 29.12.2006, s. 325 – 331 12006E/APP/04

Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2003)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2003) Ú. v. ES L 236, 23.9.2003 12003T/TXT
Stanovisko Komisie z 19. februára 2003 k žiadostiam o pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 3 – 4 52003PC0079
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Českej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 5 52003AP0169
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Estónskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 6 52003AP0170
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Cyperskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 7 52003AP0171
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Lotyšskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 8 52003AP0172
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Litovskej republiky o členstvo v Európskej únii 9 Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 9 52003AP0173
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Maďarskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 10 52003AP0174
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Maltskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 11 52003AP0175
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Poľskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 12 52003AP0176
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Slovinskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 13 52003AP0177
Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu k žiadosti Slovenskej republiky o členstvo v Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 14 52003AP0178
Rozhodnutie Rady Európskej únie z 14. apríla 2003 o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 15 32003D0923(01)
Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmluvy o pristúpení Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 16 32003X0923(01)
Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2003) : Vnútorný trh: podniková politika Ú. v. ES C 227E, 23.9.2003

Zmluva o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (1994)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (1994) 11994N/TXT
Stanovisko Komisie z 19. apríla 1994 k žiadostiam Rakúskej republiky, Švédskeho kráľovstva, Fínskej republiky a Nórskeho kráľovstva o pristúpenie k Európskej únii
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 o žiadosti Nórskeho kráľovstva o členstvo v Európskej únii
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 o žiadosti Rakúskej republiky o členstvo v Európskej únii
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 o žiadosti Fínskej republiky o členstvo v Európskej únii
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 o žiadosti Švédskeho kráľovstva o členstvo v Európskej únii
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Zápisnica o podpise 11994N/PV
Rozhodnutie Rady Európskej únie z 1. januára 1995, ktorým sa upravujú dokumenty týkajúce sa pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii 31995D0001

Zmluva o pristúpení Španielska a Portugalska (1985)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Španielska a Portugalska (1985) 11985I/TXT
Stanovisko Komisie z 31. mája 1985 k žiadosti Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky o pristúpenie k Európskym spoločenstvám 11985I/AVI/COM
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 11. júna 1985 o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele 11985I/DEC/KSG
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 11. júna 1985 o prijatí Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky do Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 11985I/DEC/CEE/EUR

Zmluva o pristúpení Grécka (1979)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Grécka (1979) 11979H/TXT
Stanovisko Komisie z 23. mája 1979 k žiadosti Helénskej republiky o pristúpenie k Európskym spoločenstvám 11979H/AVI/COM
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 24. mája 1979 o pristúpení Helénskej republiky k Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele 11979H/DEC/KSG
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 24. mája 1979 o prijatí Helénskej republiky do Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 11979H/DEC/CEE/EUR

Zmluva o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1972)

Názov a rok dokumentu Úradný vestník EUR-Lex
(Celexové číslo)
Zmluva o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1972) 11972B/TXT
Stanovisko Komisie z 19. januára 1972 k žiadosti Dánskeho kráľovstva, Írska, Nórskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o pristúpenie k Európskym spoločenstvám 11972B/AVI/COM
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 22. januára 1972 o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska, Nórskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu 11972B/DEC/CEE/EUR
Rozhodnutie Rady Európskych spoločenstiev z 22. januára 1972 o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska, Nórskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele 11972B/DEC/KSG
Výmena listov o menových otázkach 11972B/ECL
Zmluva o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (rozhodnutie o úprave z roku 1973) 31973D0101(01)
Vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k vymedzeniu pojmu „štátni príslušníci“ (1983) 11983B/AFI/DCL