EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Trattati ta’ l-Adeżjoni

Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja (2012) ĠU L 112, 24.4.2012 12012J/TXT
Opinjoni tal-Kummissjoni tat- 12 ta’ Ottubru 2011 dwar l-applikazzjoni ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Kroazja ĠU L 112, 24.4.2012, p. 3–4 32012A0424(01)
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal- 1 ta' Diċembru 2011 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea ĠU L 112, 24.4.2012, p. 5 52011AP0538
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-5 ta' Diċembru 2011 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea ĠU L 112, 24.4.2012, p. 6 32012A0424(01)

Trattat ta’ adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (2005)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (2005) ĠU L 157, 21.6.2005 12005S/TXT
Opinjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Frar 2005 dwar l-applikazzjonijiet ta’ adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ĠU L 157, 21.6.2005, p. 3–4 52005DC0055
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tal-Bulgarija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 5–5 52005AP0118
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tar-Rumanija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 7–8 52005AP0120
Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea 25 ta' April 2005 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea ĠU L 157, 21.6.2005, p. 9 32005D0621(01)
Varji ĠU L 157, 21.6.2005, p. 10 32005X0621(01)
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331 12006E/APP/01
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331 12006E/APP/02
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331 12006E/APP/03
Emendi għall-liġi primarja wara l-adeżjoni tar-repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. ĠU C 321E, 29.12.2006, p. 325–331 12006E/APP/04

Trattat ta’ adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003) ĠU L 236, 23.9.2003 12003T/TXT
Opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2003 dwar l-applikazzjonijiet għall-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea mir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka ĠU L 236, 23.9.2003, p. 3–4 52003PC0079
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika Ċeka biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 5 52003AP0169
Setturi oħra ta’ armonizzazzjoni tal-liġijiet ĠU L 236, 23.9.2003, p. 6 52003AP0170
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' Ċipru biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 7 52003AP0171
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 8 52003AP0172
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Litwanja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 9 52003AP0173
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' l-Ungerija biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 10 52003AP0174
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika ta' Malta biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 11 52003AP0175
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Polonja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 12 52003AP0176
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tas-Slovenja biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 13 52003AP0177
Resoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika Slovakka biex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 14 52003AP0178
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tad-14 ta' April 2003 dwar id-dħul tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka għall-Unjoni Ewropea ĠU L 236, 23.9.2003, p. 15 32003D0923(01)
AVVIŻ dwar id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' l-Adeżjoni ĠU L 236, 23.9.2003, p. 16 32003X0923(01)
Trattat ta’ adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2003) : Suq Intern: Politika ta’ l-Intrapriża ĠU C 227E, 23.9.2003

Trattat ta’ adeżjoni tal-Awstrija, Finlandja u l-Iżvezja (1994)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni tal-Awstrija, Finlandja u l-Iżvezja (1994) 11994N/TXT
L-Opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 1994 dwar l-applikazzjonijiet għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea mir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tan-Norveġja
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Renju tan-Norveġja biex isir membru tal-Unjoni Ewropea
Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Awstrija biex issir membru tal-Unjoni Ewropea
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Repubblika tal-Finlandja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea
Ir-Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Mejju 1994 dwar l-applikazzjoni mir-Renju tal-Iżvezja biex isir membru tal-Unjoni Ewropea
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta’ Mejju 1994 dwar id-dħul tar-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Iżvezja fl-Unjoni Ewropea
Minuti tal-iffirmar 11994N/PV
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-1 ta’ Jannar 1995 li taġġusta l-istrumenti li jikkonċernaw l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda mal-Unjoni Ewropea 31995D0001

Trattat ta’ adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall (1985)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall (1985) 11985I/TXT
L-opinjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Mejju 1985 dwar l-applikazzjoni għall-adeżjoni mal-Komunitajiet Ewropej tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża 11985I/AVI/COM
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-11 ta’ Ġunju 1985 dwar l-adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 11985I/DEC/KSG
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-11 ta’ Ġunju 1985 dwar l-ammissjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Komunità Ekonomika Ewropea 11985I/DEC/CEE/EUR

Trattat ta’ adeżjoni tal-Greċja (1979)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni tal-Greċja (1979) 11979H/TXT
L-opinjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Mejju 1979 dwar l-applikazzjoni għall-adeżjoni tal-Komunitajiet Ewropej mir-Repubblika Ellenika 11979H/AVI/COM
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-24 ta’ Mejju 1979 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 11979H/DEC/KSG
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-24 ta’ Mejju 1979 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Komunità Ekonomika Ewropea u mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 11979H/DEC/CEE/EUR

Trattat ta’ adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1972)

Titlu u sena tad-dokument Ġurnal Uffiċjali EUR-Lex

(Numru CELEX)
Trattat ta’ adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1972) 11972B/TXT
L-opinjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Jannar 1972 dwar l-applikazzjoni mal-Komunitajiet Ewropej tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq 11972B/AVI/COM
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tat-22 ta’ Jannar 1972 dwar l-adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mal-Komunità Ekonomika Ewropea u mal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika 11972B/DEC/CEE/EUR
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tat-22 ta’ Jannar 1972 dwar l-adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 11972B/DEC/KSG
Azzjoni reġjonali awtonoma 11972B/ECL
Trattat ta’ adeżjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (Deċiżjoni adottata fl-1973) 31973D0101(01)
Id-Dikjarazzjoni mill-Gvern tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq dwar id-definizzjoni tat-terminu “ċittadini” (1983) 11983B/AFI/DCL