EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Liittymissopimukset

Kroatian liittymissopimus (2012)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Kroatian liittymissopimus (2012) EYVL L 112, 24.4.2012 12012J/TXT
Euroopan laajuiset verkot EYVL L 112, 24.4.2012, s. 3—4 32012A0424(01)
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 1. joulukuuta 2011 , Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin EYVL L 112, 24.4.2012, s. 5 52011AP0538
Euroopan unionin neuvoston päätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2011, Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin EYVL L 112, 24.4.2012, s. 6 32012A0424(01)

Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimus (2005)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimus (2005) EYVL L 157, 21.6.2005 12005S/TXT
Komission lausunto annettu 22 päivänä helmikuuta 2005 Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unionin jäsenyyshakemuksista EYVL L 157, 21.6.2005, s. 3—4 52005DC0055
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Bulgarian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi EYVL L 157, 21.6.2005, s. 5—5 52005AP0118
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Romanian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi EYVL L 157, 21.6.2005, s. 7—8 52005AP0120
Euroopan unionin neuvoston päätös tehty 25 päivänä huhtikuuta 2005 , Bulgarian tasavallan ja Romanian ottamisesta Euroopan unionin jäseniksi EYVL L 157, 21.6.2005, s. 9 32005D0621(01)
Ilmoitus liittymissopimuksen voimaantulosta EYVL L 157, 21.6.2005, s. 10 32005X0621(01)
Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset EYVL C 321E, 29.12.2006, s. 325—331 12006E/APP/01
Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset EYVL C 321E, 29.12.2006, s. 325—331 12006E/APP/02
Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset EYVL C 321E, 29.12.2006, s. 325—331 12006E/APP/03
Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset EYVL C 321E, 29.12.2006, s. 325—331 12006E/APP/04

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus (2003)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus (2003) EYVL L 236, 23.9.2003 12003T/TXT
Komission lausunto, annettu 19 päivänä helmikuuta 2003, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovakian tasavallan, Slovenian tasavallan, Tsekin tasavallan, Unkarin tasavallan ja Viron tasavallan Euroopan unionin jäsenyyshakemuksista EYVL L 236, 23.9.2003, s. 3—4 52003PC0079
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Tšekin tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 5 52003AP0169
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Viron tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 6 52003AP0170
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Kyproksen tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 7 52003AP0171
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Latvian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 8 52003AP0172
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Liettuan tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 9 52003AP0173
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Unkarin tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 10 52003AP0174
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Maltan tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 11 52003AP0175
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Puolan tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 12 52003AP0176
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Slovenian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 13 52003AP0177
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Slovakian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin EYVL L 236, 23.9.2003, s. 14 52003AP0178
Euroopan unionin neuvoston päätös tehty 14 päivänä huhtikuuta 2003, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan ottamisesta Euroopan unionin jäseniksi EYVL L 236, 23.9.2003, s. 15 32003D0923(01)
Ilmoitus liittymissopimuksen voimaantulosta EYVL L 236, 23.9.2003, s. 16 32003X0923(01)
Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus (2003) : Sisämarkkinat: yrityspolitiikka EYVL C 227E, 23.9.2003

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimus (1994)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimus (1994) EYVL C 241, 29.8.1994 11994N/TXT
Komission lausunto, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1994, Euroopan unioniin liittymistä koskevista Itävallan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hakemuksista EYVL C 241, 29.8.1994, s. 3
Euroopan parlamentin lainsäädännöllinen päätöslauselma, annettu 4 päivänä toukokuuta 1994, Norjan kuningaskunnan Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta EYVL C 241, 29.8.1994, s. 4
Euroopan parlamentin lainsäädännöllinen päätöslauselma, annettu 4 päivänä toukokuuta 1994, Itävallan tasavallan Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta EYVL C 241, 29.8.1994, s. 5
Euroopan parlamentin lainsäädännöllinen päätöslauselma, annettu 4 päivänä toukokuuta 1994, Suomen tasavallan Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta EYVL C 241, 29.8.1994, s. 6
Euroopan parlamentin lainsäädännöllinen päätöslauselma, annettu 4 päivänä toukokuuta 1994, Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta EYVL C 241, 29.8.1994, s. 7
Euroopan unionin neuvoston päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 1994, Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan ottamisesta Euroopan unionin jäseniksi EYVL C 241, 29.8.1994, s. 8
Pöytäkirjamerkinnät allekirjoitettaessa EYVL C 241, 29.8.1994, s. 402—404 11994N/PV
Euroopan unionin neuvoston päätös, tehty 1 päivänä tammikuuta 1995, uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymistä koskevien asiakirjojen tarkistamisesta EYVL L 1, 1.1.1995 31995D0001

Espanjan ja Portugalin liittymissopimus (1985)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Espanjan ja Portugalin liittymissopimus (1985) 11985I/TXT
Komission lausunto, annettu 31 päivänä toukokuuta 1985, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevista Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hakemuksista 11985I/AVI/COM
Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön 11985I/DEC/KSG
Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan ottamisesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 11985I/DEC/CEE/EUR

Kreikan liittymissopimus (1979)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Kreikan liittymissopimus (1979) 11979H/TXT
Komission lausunto, annettu 23 päivänä toukokuuta 1979, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevasta Helleenien tasavallan hakemuksesta 11979H/AVI/COM
Asiakirjat Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1979, Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön 11979H/DEC/KSG
Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1979, Helleenien tasavallan ottamisesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön jäseneksi 11979H/DEC/CEE/EUR

Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymissopimus (1972)

Asiakirjan otsikko ja vuosi Virallinen lehti EUR-Lex
(Celex-numero)
Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymissopimus (1972) 11972B/TXT
Komission lausunto, annettu 19 päivänä tammikuuta 1972, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevista Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksista 11972B/AVI/COM
Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1972, Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan jäseneksi ottamisesta Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön 11972B/DEC/CEE/EUR
Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1972, Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön 11972B/DEC/KSG
Rahapoliittisia kysymyksiä koskeva kirjeenvaihto 11972B/ECL
Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymissopimus (1973) 31973D0101(01)
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen uusi julistus ilmaisun ”kansalaiset” määritelmästä (1983) 11983B/AFI/DCL