Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Договори за присъединяване

Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.) OB L 112, 24.4.2012
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12012J/TXT
Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012, page 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
32012A0424(01)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия OB L 112, 24.4.2012, page 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
52011AP0538
Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012, page 6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
32012A0424(01)

Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.) OB L 157, 21.6.2005
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12005S/TXT
Commission opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania OB L 157, 21.6.2005, page 3-4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
52005DC0055
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 5-6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
52005AP0118
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 7-8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
52005AP0120
Решение на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2005 г. относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005, page 9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
32005D0621(01)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване OB L 157, 21.6.2005, page 10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
32005X0621(01)
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12006E/APP/01
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12006E/APP/02
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12006E/APP/03
Amendments to primary legislation further to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union OB C 321E, 29.12.2006, page 325-331
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12006E/APP/04

Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
12003T/TXT
Становище на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно молбите за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003PC0079
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Чешката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0169
European Parliament legislative resolution on the application by the Republic of Estonia to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0170
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Кипър за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0171
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Латвия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0172
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Литва за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0173
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Унгария за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0174
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Малта за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0175
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Полша за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0176
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Словения за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0177
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Словашката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0178
Решение на Съвета на Европейския съюз от 14 април 2003 г. относно приемането на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
32003D0923(01)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
32003X0923(01)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.): Допълнения
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
/

Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11994N/TXT
Commission Opinion of 19 April 1994 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Austria, the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland and the Kingdom of Norway
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Kingdom of Norway to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Австрия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Republic of Finland to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
European Parliament Legislative Resolution of 4 May 1994 on the application by the Kingdom of Sweden to become a member of the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Minutes of the signing
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11994N/PV
Decision of the Council of the European Union of 1 January 1995 adjusting the instruments concerning the accession of new Member States to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
31995D0001

Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/TXT
Commission opinion of 31 May 1985 on the application for accession to the European Communities by the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/AVI/COM
Decision of the Council of the European Communities of 11 June 1985 on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Coal and Steel Community
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/DEC/KSG
Decision of the Council of the European Communities of 11 June 1985 on the admission of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Economic
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/DEC/CEE/EUR

Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/TXT
Commission opinion of 23 May 1979 on the application for accession to the European Communities by the Hellenic Republic
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/AVI/COM
Decision of the Council of the European Communities of 24 May 1979 on the accession of the Hellenic Republic to the European Coal and Steel Community
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/DEC/KSG
Decision of the Council of the European Communities of 24 May 1979 on the admission of the Hellenic Republic to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/DEC/CEE/EUR

Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/TXT
Становище на Комисията от 19 януари 1972 г. относно молбите за присъединяване към Европейските общности на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/AVI/COM
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/DEC/CEE/EUR
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/DEC/KSG
Exchange of letters on monetary questions
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/ECL
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (Решение за привеждане в съответствие, 1973 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
31973D0101(01)
Declaration by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals' (1983)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11983B/AFI/DCL