Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Договори за присъединяване

Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.) OB L 112, 24.4.2012 12012J/TXT
Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 3—4 32012A0424(01)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия OB L 112, 24.4.2012г., стр. 5 52011AP0538
Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 6 32012A0424(01)

Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.) OB L 157, 21.6.2005 12005S/TXT
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 г. относно молбите на Република България и Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 3—4 52005DC0055
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 5—6 52005AP0118
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 7—8 52005AP0120
Решение на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2005 г. относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 9 32005D0621(01)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване OB L 157, 21.6.2005г., стр. 10 32005X0621(01)
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331 12006E/APP/01
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331 12006E/APP/02
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331 12006E/APP/03
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз OB C 321E, 29.12.2006г., стр. 325—331 12006E/APP/04

Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
12003T/TXT
Становище на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно молбите за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003PC0079
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Чешката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0169
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Естония за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0170
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Кипър за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0171
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Латвия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0172
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Литва за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0173
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Унгария за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0174
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Малта за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0175
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Полша за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0176
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Словения за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0177
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Словашката република за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
52003AP0178
Решение на Съвета на Европейския съюз от 14 април 2003 г. относно приемането на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
32003D0923(01)
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
32003X0923(01)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.): Допълнения
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, GA, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
/

Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11994N/TXT
Становище на Комисията от 19 април 1994 г. относно молбите на Република Австрия, Кралство Швеция, Република Финландия и Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Австрия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Финландия за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Швеция за присъединяване към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
/
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Протокол от подписването
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11994N/PV
Решение на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 1995 г. за коригиране на инструментите относно присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
31995D0001

Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/TXT
Становище на Комисията от 31 май 1985 г. относно молбите на Кралство Испания и Португалската република за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/AVI/COM
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/DEC/KSG
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно приемането на Кралство Испания и Португалската република в Европейската икономическа общност
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11985I/DEC/CEE/EUR

Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/TXT
Становище на Комисията от 23 май 1979 г. относно молбата на Република Гърция за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/AVI/COM
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно присъединяването на Република Гърция към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/DEC/KSG
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно приемането на Република Гърция в Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
11979H/DEC/CEE/EUR

Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/TXT
Становище на Комисията от 19 януари 1972 г. относно молбите на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за присъединяване към Европейските общности
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/AVI/COM
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/DEC/CEE/EUR
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/DEC/KSG
Размяна на писма по парични въпроси
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11972B/ECL
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (Решение за привеждане в съответствие, 1973 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
31973D0101(01)
Декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно определението на понятието „граждани“ (1983 г.)
Не съществува на български език
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
11983B/AFI/DCL