Traktaty

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 

Traktaty UE są wiążącymi umowami zawartymi przez państwa członkowskie UE. Określono w nich cele UE, zasady funkcjonowania instytucji UE, sposób podejmowania decyzji oraz relacje między UE a jej państwami członkowskimi. Każde działanie podejmowane przez UE jest oparte na traktatach.

Traktaty są modyfikowane, aby UE była bardziej skuteczna i przejrzysta, lepiej przygotowana na przyjmowanie nowych państw członkowskich oraz by mogła wprowadzać nowe obszary współpracy.

Baza EUR-Lex zawiera traktaty założycielskie, zmieniające i akcesyjne, a także niektóre protokoły.

Obecnie obowiązujące traktaty