EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Förberedande EU-dokument

Här hittar du de dokument som används för att ta fram ny EU-lagstiftning och som utarbetas under de olika stegen i lagstiftnings- och budgetprocessen.

Vanligaste dokumenttyper

  • Kommissionens lagförslag
  • Rådets gemensamma ståndpunkter
  • Europaparlamentets resolutioner och initiativ om lag- och budgetförslag
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden
  • Regionkommitténs yttranden
* = Obligatoriskt fält