prípravné akty EÚ

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 

Prípravné dokumenty viažuce sa k procesu prijímania právnych predpisov alebo rozpočtu.

Hlavné typy dokumentov:

  • legislatívne návrhy Komisie;
  • spoločné pozície Rady;
  • legislatívne a rozpočtové uznesenia a iniciatívy Európskeho parlamentu;
  • stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;
  • stanoviská Výboru regiónov.

Priamy prístup k dokumentom COM/JOIN a dokumentom SEC/SWD


* = Povinné políčko

Zobrazenie dokumentov podľa roku a mesiaca