Voorbereidende EU-besluiten

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Voorbereidende documenten uit de verschillende fasen van de EU-wetgevings- en -begrotingsprocedure

Belangrijkste soorten documenten

  • Wetgevingsvoorstellen van de Commissie
  • Gemeenschappelijke standpunten van de Raad
  • Wetgevings- en begrotingsresoluties en -initiatieven van het Europees Parlement
  • Adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité
  • Adviezen van het Comité van de Regio's

COM/JOIN- en SEC/SWD-documenten


* = Verplicht

Per jaar