Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Voorbereidende documenten

Voorbereidende documenten uit de verschillende fasen van de EU-wetgevings- en -begrotingsprocedure

Belangrijkste soorten documenten

  • Wetgevingsvoorstellen van de Commissie
  • Gemeenschappelijke standpunten van de Raad
  • Wetgevings- en begrotingsresoluties en -initiatieven van het Europees Parlement
  • Adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité
  • Adviezen van het Comité van de Regio's
* = Verplicht