ES parengiamieji aktai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 

Dokumentai, naudojami ES teisės aktams rengti, sudaryti įvairiais teisėkūros ir biudžeto proceso etapais.

Pagrindinės dokumentų rūšys

  • Komisijos siūlomi teisės aktai;
  • Tarybos bendrosios pozicijos;
  • Europos Parlamento teisėkūros ir biudžeto nutarimai ir iniciatyvos;
  • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės;
  • Regionų komiteto nuomonės.

Tiesioginė prieiga prie COM/JOIN ir SEC/SWD dokumentų


* = Laukelį užpildyti būtina

Prieiga pagal metus