Sutikti Nesutikti

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Parengiamieji dokumentai

Dokumentai, naudojami ES teisės aktams rengti, sudaryti įvairiais teisėkūros ir biudžeto proceso etapais.

Pagrindinės dokumentų rūšys

  • Komisijos siūlomi teisės aktai;
  • Tarybos bendrosios pozicijos;
  • Europos Parlamento teisėkūros ir biudžeto nutarimai ir iniciatyvos;
  • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės;
  • Regionų komiteto nuomonės.
* = Laukelį užpildyti būtina